Universitatea de Vest din Timişoara, în calitate de partener, implementeaza proiectul cu titlul “Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin contractul: POSDRU/60/2.1/S/41750. Proiectul este coordonat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior în colaborare cu Centrul Internaţional pentru Cercetări în Învăţământul Superior din cadrul Universităţii Kassel Germania.

În vederea evaluării modului în care cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii sau să-şi continuie studiile, în data de 14 decembrie 2010, Universitate de Vest din Timişoara va trimite scrisori, către absolvenţii promoţiilor 2005 şi 2009, cu invitaţia de a participa la completarea unui chestionar accesabil pe site-ul proiectului http://www.iapm.uvt.ro/.


Informaţii suplimentare se pot găsi pe site-ul Universităţii de Vest din Timişoara http://www.uvt.ro/, meniul Anunţuri-Proiect APM-Absolvenţi şi piaţa muncii sau pe site-ul proiectului http://www.iapm.uvt.ro/.