Ȋncepând cu 2 aprilie, absolvenţii promoţiilor 2006 şi 2010 din 52 de universităţi de stat şi particulare vor fi invitaţi să participe la studiul naţional care urmăreşte legătura dintre studiile universitare şi activitatea profesională desfăşurată după absolvire. Studiul se adresează tuturor absolvenţilor de licenţă din universităţile participante, pentru a obţine rezultate relevante la nivel de universitate, facultate şi chiar program de studii.

Demersul se desfăşoară în cadrul proiectului „Absolvenţii şi Piaţa Muncii – Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013) . Proiectul este implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSICDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Această etapă a studiului continuă cercetarea realizată anul trecut pentru promoţiile 2005 şi 2009, utilizând instrumente şi metode similare. Invitaţiile de participare la studiu vor fi transmise către absolvenţi preponderent prin utilizarea mijloacelor electronice de contactare, fie direct de la universităţi, fie printr-o platformă informatică realizată de experţii UEFISCDI. Modul de implementare a etapei actuale asigură un grad mai mare de independenţă ȋn activitatea pe care universităţile o desfăşoară, urmărindu-se ca acestea să poată realiza astfel de studii ȋn mod independent şi după ȋncheierea finanţării asigurate din proiectul european.

„Un număr mare de absolvenţi contactaţi în această etapă poate constitui o indicaţie asupra modului ȋn care universităţile continuă să ia ȋn considerare cu prioritate urmărirea carierei profesionale a absolvenţilor. Totodată, un grad ridicat de participare la studiu a absolvenţilor promoţiilor 2006 şi 2010 va permite realizarea unor comparaţii relevante cu rezultatele obţinute ȋn etapa desfăşurată anul trecut, când aproximativ 39.000 de absolvenţi ai promoţiilor 2005 şi 2009 au răspuns la chestionarul de monitorizare.” a afirmat prof.univ.dr.ing. Radu Mircea Damian, coordonatorul ştiinţific al proiectului.

Şi în acest an, absolvenţii sunt rugaţi să completeze on-line un chestionar complex, dar accesibil. Ȋntrebările sunt variate şi se referă la studiile absolvite, ocupaţie, salarizare, domeniu de activitate, propria evaluare a competenţelor dezvoltate pe parcursul studiilor, modul ȋn care studiile au contribuit la obţinerea unui loc de muncă şi la rezolvarea problemelor de serviciu. Utilizând facilităţile oferite de formatul electronic, timpul necesar pentru completare este de aproximativ 30 de minute.