congres_biologie1.jpgPeste 250 de cercetători din ţară şi străinătate au participat, în perioada 13-17 iunie, la Satu Mare şi Debrecen, la cel de-al IV-lea Congres Internaţional de Biologie Celulară şi cea de-a XXX-a Sesiune Ştiinţifică Anuală a Societăţii Române de Biologie Celulară, organizat de Societatea Română de Biologie Celulară, filiala Satu Mare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi Universitatea din Debrecen (Ungaria).

Co-organizatorii congresului au fost Societatea Naţională de Biologie din România înfiinţată în anul 1982, Colegiul Medicilor din România şi Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România şi Consiliul Judeţean Satu Mare.

Lucrările congresului au debutat la Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare, cu un prezidiu format din Acad. Maya Simionescu, preşedinte al Societăţii Române de Biologie Celulară, Prof. univ. Dr. Aurel Ardelean, preşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Prof. univ. Dr. Zsuga Miklos, reprezentant al Rectorului Universităţii din Debrecen, Prof. univ. Dr. Gavril Ardelean, director al Filialei Satu Mare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Cristian Sasu, suprefect al judeţului Satu Mare, prof. Univ. Dr. Sasson Shlomo din cadrul Facultăţii de Medicină din Ierusalim, Acad. Prof. univ. Dr. Gheorghe Benga, membru corespondent al Academiei Române, Dr. Călin Bumbuluţ, vicepreşedinte al Colegiului Naţional al Medicilor, Prof. univ. Dr. Dorina Cachiţă, preşedinte al Societăţii Naţionale de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale.

Congresul s-a bucurat de prezenţa mai multor cadre academice şi cercetători din domeniile: biologie, biologie celulară, medicină, farmacie, chimie, biochimie şi alte domenii conexe, din ţară şi străinătate (Ungaria, SUA, Belgia, Israel), membri ai Academiei Române – Octavian Popescu, director adj. al Institutului de Biologie al Academiei Române, studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi.

În cadrul congresului, Acad. Maya Simionescu a susţinut conferinţa „In Memoriam – 100 ani de la naşterea lui George Emil Palade – laureat al Premiului Nobel”. Tematica congesului a cuprins studii şi cercetări de actualitate precum: „Nanomedicina, biomateriale şi biodisponibilitate”, „Biologia celulară şi transportul membranelor”, „Bolile şi procesele inflamatorii”, „Tehnici moderne de biologie celulară şi moleculară”.
Au fost înscrise 50 de prezentări orale şi 106 lucrări ştiinţifice tip poster, cu numeroase tematici de cercetare din domeniul biologiei celulare şi moleculare, biotehnologiilor, neurobiologiei, biochimiei, bioinformaticii, medicinei de laborator, anatomiei patologice şi al geneticii.

Programul ştiinţific a cuprins desfăşurarea în paralel a trei workshop-uri, unde au fost dezbătute teme privind: „Celula în interrelaţie cu izotopii hidrogenului”, „Suplimente alimentare – între normal şi patologic”, „Tendinţe şi emergenţe în biologia celulelor stem şi embriologie”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost prezentă cu lucrări ştiinţifice de actualitate, studii şi cercetări realizate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii, a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică şi a Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară dintre care amintim doar câteva:

– Aspecte de structură şi ultrastructură ale rinichiului intoxicat CCl4, pretratat cu naringenină încapsulată în β-ciclodextrină

– Evaluarea efectului uleiului de Silybum marianum asupra hepatotoxicităţii indusă de epirubicină la şoareci

– Efectul hepatoprotector al naringeninei asupra intoxicării acute cu CCl4 la şoareci

– Tehnici moderne de microscopie electronică utilizate în descrierea morfologiei unor genuri de dermatofiţi: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton

– Descrierea morfologiei şi a ultrastructurii unor importante specii ornamentale: genul Magnolia

– Modele experimentale privind studiul comparativ al efectului extractului de Eryngium sp. în inflamaţie acută la şobolani

În a doua zi a congresului, cercetătorii au participat la un simpozion ştiinţific, organizat la Universitatea din Debrecen, unde au fost prezentate aspectele cele mai importante ale activităţii de cercetare pe care o desfăşoară Departamentul de Biofizică şi biologie celulară: Transportul spre interior şi exterior prin membrana celulară; Studiul ciclului catalitic al transportorului ABC prin membrana permeabilizată; Cartarea endogenă a unor situsuri specifice din cromatina de S. cerevisiae.

Cu ocazia vizitei la Universitatea din Debrecen, rector, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, preşedintele fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, alături de academician Maya Simionescu – preşedinta Societăţii Naţionale de Biologie – au participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Fábián István, rectorul Universităţii de Debrecen, unde s-au analizat stadiul de evoluţie al colaborării dintre cele două instituţii.

Prof. Univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a declarat: „S-a pus la punct un program de cooperare pe linie de biologie celulară şi moleculară care vizează o serie de elemente de noutate în domeniul biologiei celulare cum ar fi transportul prin membrane, nanoparticulele şi colaborarea în domeniul unor proiecte transfrontaliere. S-a subliniat şi importanţa colaborării europene între instituţii şi s-a elaborat un program de încadrare pe spaţiul european al cercetării ştiinţifice în conformitate cu prevederile Procesului Bologna”.

Colaborarea dintre cercetătorii şi cadrele didactice de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi cei de la Universitatea din Debrecen a început în urmă cu peste 10 ani, proiectele comune pe care le derulează şi în momentul de faţă fiind din domeniul biomedical, o parte dintre ele finalizându-se cu Brevete de invenţie europene şi lucrări ştiinţifice de mare valoare şi aplicabilitate pentru domeniul medical.

Lucrările prezentate în cadrul celui de-al IV-lea Congres Internaţional a Societăţii Române de Biologie Celulară vor fi publicate în cele două reviste indexate în baze de date internaţionale de prestigiu (Scopus, EBSCO, ProQuest), cotate B+ de către CNCS, editate în cadrul UVVG Arad: Analele Societăţii Române de Biologie Celulară şi Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii.

Pentru valoarea sa ştiinţifică, Congresul a fost acreditat cu 10 credite de educaţie medicală continuă de către Colegiul Medicilor din România şi cu 12 credite de educaţie medicală continuă de către Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România.