La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc a VI-a ediție a proiectului „Super Prof, cariera mea didactică” derulat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și Facultatea de Științe. La eveniment au participat peste 100 studenți din cadrul tuturor facultăților și programelor de studii la care studenții se pregătesc pentru o viitoare carieră didactică.

Evenimentul a fost deschis de către coordonatoarea proiectului, director de departament, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, prin introducerea invitaților, inspector școlar general adjunct profesor Ida Vlad; director Grădinița „Agricola” Bacău,  profesor Eliza-Marga Lăpușneanu; Grădinița privată „Benthal” Bacău, președinte Costel Tomoșoschi, județul Bacău; director DPPD, conf.univ.dr. Costică Lupu.

Partea de prezentare tehnică a debutat prin precizările doamnei inspector Ida Vlad a celor mai importante aspecte legate de startul în cariera didactică, sesiunea iulie 2017, a ocupării prin concurs național a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Prin accesarea în timp  real a site-urilor www.isjbacau.ro și www.titularizare.edu.ro, studenții prezenți au fost direcționați către informații punctuale precum: graficul perioadei de desfășurare a concursului, cele două probe (cea practică- inspecția la clasă și cea scrisă), posibilitatea susținerii probei practice și în alte județe, programe școlare și metodologii, opțiunile candidaților care au dublă specializare, inclusiv informații despre obținerea definitivatului în învățământ.

Profesorii în învățământul primar și preșcolar Anca Popa (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuși) și Angelica-Iuliana Petrea (Școala Gimnazială „Chetriș”, județul Bacău) absolvente ale programului de  studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Facultatea Științe, promoția 2016, masterande ale programului de studii Strategii inovative în educație, au împărtășit viitorilor absolvenți sfaturi legate de primii pași în profesia de cadru didactic, importanța unei pregătiri  temeinice și sistematice pentru proba scrisă, strategii de învățare utilizate și dificultăți resimțite pe parcursul etapei de pregătire.

Director Grădinița „Agricola” profesor Eliza-Marga Lăpușneanu a prezentat oferta de angajare pentru nivelul preșcolar, specificul și „formula” de succes adoptată, cu o tradiție de peste 30 ani, în cadrul unui colectiv unit, definit prin profesionalism și entuziasm.

Președintele Grădiniței private „Benthal”, Costel Tomoșoschi, a prezentat, de asemenea, oferta de angajare pentru nivelul preșcolar în baza unui concurs organizat la nivelul instituției, valorile pe care instituția le promovează, serviciile educaționale pe care le livrează.

Pe tot parcursul evenimentului feed-back-ul a fost asigurat de doamna director de departament prof.univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, concluzionând importanța însușirii în timp util a aspectelor esențiale legate de startul în exercitarea profesiei de cadru didactic.

Cu acest prilej, s-a asigurat și diseminarea aspectelor esențiale ale proiectului „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii” (DeProfAn) derulat de Departamentul de Consiliere Profesională, în perioada iulie – decembrie 2016.