usamv_iasi_mare1.jpgFacultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează a 54-a ediţie a simpozionului ştiinţific cu participare internaţională, ”Agricultura durabilă – strategii de dezvoltare”, care se desfăşoară în zilele de 20 – 22 octombrie.

Pentru ediţia din acest an şi-au anunţat prezenţa peste 200 de specialişti din Israel, Turcia, India, Cehia, India, Republica Moldova şi România. Manifestarea constituie un bun prilej pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole, silvice, alimentare şi tehnologice, al biotehnologiilor şi al altor domenii conexe. Scopul simpozionului este de a prezenta şi promova cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în diversele discipline ale ştiinţelor vieţii şi de a încuraja crearea unor poli europeni ai cercetării de excelenţă.

Cea de-a 54-a ediţie a simpozionului este organizată sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi se desfăşoară sub egida “Anul Centenarului” deschizând seria manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de învăţământ superior agronomic la Iaşi.

Dintre momentele importante ale simpozionului amintim prezentarea în plen a lucrării “Managementul durabil şi promovarea teritoriului: o provocare pentru zonele rurale din lume” a lui Adriano Ciani de la Universitatea din Perugia, Italia, lansarea cărţii “Tratat de ameliorarea plantelor” ce îl are ca autor pe prof.dr. Constantin Leonte, decanul Facultaţii de Agricultură şi workshop-ul cu tema “Invazia plantelor adventive în România: cauze şi impact”.

Trebuie precizat că lucrările selectate de comitetul ştiinţific, din care fac parte şi specialişti de la instituţii de profil internaţionale, vor fi publicate în volumul “Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie” (cotata B+ CNCSIS şi recenzată CAB International – Anglia), nr. 54, sub egida editurii „Ion Ionescu de la Brad”.