Temele pentru acasă sunt considerate utile de cei mai mulţi dintre respondenţii studiului pe acest subiect, însă majoritatea elevilor şi părinţilor care au completat chestionarele sunt de părere că temele sunt adesea prea obositoare şi prea multe, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Ministerul Educaţiei Naţionale au organizat, în perioada 7 – 20 noiembrie, o consultare publică, la nivel naţional, privind rolul temelor pentru acasă. Au participat, completând integral un chestionar online, 70.952 de actori din învăţământul preuniversitar, dintre care 27.383 de părinţi (84% – mame), 32.786 de elevi şi 10.783 de cadre didactice din toate judeţele ţării.

În urma analizei răspunsurilor primite, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a elaborat un raport care include rezultatele şi concluziile acestei consultări publice.

Conform studiului, temele pentru acasă sunt considerate utile şi necesare pentru îmbunătăţirea învăţării de către cei mai mulţi dintre respondenţi. Cu toate acestea, se constată o preponderenţă a temelor repetitive, monotone şi dificile, care întăresc ceea ce s-a predat la clasă. Profesorii se centrează pe explicarea sarcinilor şi pe feedback-ul frontal, în timp ce elevii şi părinţii îşi doresc teme diferenţiate, provocatoare, pe care să le rezolve creativ şi eventual în echipă. Mai mult de jumătate dintre profesori declară că nu dau teme pentru vacanţă„, precizează comunicatul MEN.

Pe de altă parte, 75% – 80% dintre elevii şi părinţii care au completat chestionarele consideră că temele sunt adesea prea obositoare şi prea multe şi că acestea consumă o mare parte din timpul liber.

Un alt efect negativ face referire la faptul că temele pentru acasă conduc la nelinişte, îngrijorare sau stres, arată sursa citată. Această afirmaţie este susţinută cu prioritate de către părinţi (70,7%) şi de către elevi (67,8%), în ponderi mai ample la liceu şi la gimnaziu, unde şi complexitatea temelor este mai mare. În acelaşi timp, aproape 80% dintre părinţi afirmă că elevii au nevoie de sprijin în rezolvarea temelor, se precizează în comunicat.

„În privinţa adoptării unui act normativ care să reglementeze rolul temelor pentru acasă şi timpul necesar efectuării acestora, opiniile cadrelor didactice sunt polarizate: o parte consideră că temele pentru acasă trebuie să beneficieze de o reglementare juridică pentru o raportare la un cadru comun, evitându-se astfel excesele legate de volumul temelor, gradul de dificultate, timpul necesar efectuării acestora etc. La polul opus se situează opinia potrivit căreia această chestiune trebuie să fie şi poate fi gestionată de către profesionişti (cadrele didactice), în funcţie de particularităţile fiecărei clase, reglementarea acestei problematici fiind văzută drept o constrângere a libertăţii de acţiune a profesorilor”, relevă sursa citată.

Fetele şi băieţii se raportează la teme în mod diferit. La nivel general, ponderea elevilor care susţin efectele pozitive ale temelor este mai mare în rândul fetelor, comparativ cu băieţii.

„Recomandările respondenţilor susţin acordarea unei atenţii speciale nu doar tehnicilor de învăţare independentă, care contribuie la formarea unor deprinderi de rezolvare independentă a unor sarcini, transferabile în efectuarea temelor pentru acasă, ci şi tehnicilor de lucru în echipă, care contribuie la exersarea competenţelor de comunicare, negociere, management al timpului etc., competenţe transferabile în realizarea unor teme de grup”, menţionează MEN.

Alte propuneri vizează nevoia de stabilire a unor teme pentru acasă cu caracter interdisciplinar sau transdisciplinar, alternarea temelor clasice, tradiţionale, cu cele cu caracter practic-aplicativ, legate de viaţa reală, diferenţierea între teme zilnice şi teme cu termen mai lung de realizare pentru formarea/ dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor elevilor legate de managementul timpului, a responsabilităţii. Nu lipsesc recomandări privind utilizarea unor instrumente pentru monitorizarea temelor zilnice şi săptămânale la nivelul clasei, care să sprijine cadrele didactice în stabilirea realistă a temelor, se mai arată în comunicat. AGERPRES