Titu Maiorescu, comemorat la 100 de ani de la trecerea în eternitate, la Universitatea care îi poartă numele

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureştil-a comemorat pe fondatorul culturii și civilizației românești moderne, Titu Maiorescu, la un secol de la trecerea acestuia în nemurire, într-un eveniment de excepție, sub egida CENTENARUL MAIORESCU. Sesiunea comemorativă s-a desfășurat sub auspiciile Academiei Române, în parteneriat cuComisia Naţională a României pentru UNESCO, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Manifestarea a avut loc în data de 9 noiembrie 2017, în Aula Magna a Universității, în fața unui public select, din care au făcut parte: miniștri, academicieni, reprezentanți ai Parlamentului şi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, personalităţi ale educaţiei, ştiinţei şi culturii din România şi din străinătate, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, studenţi, elevi etc.Între invitaţi, s-au aflat: ministrul educaţiei naţionale, Liviu Marian Pop, ministrul justiţiei, Tudorel Toader, academicienii Eugen Simion şi Alexandru Surdu, prof. univ. dr. Mircea Duţu, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, şi alte personalităţi.

Sesiunea comemorativă „100 de ani de la trecerea în eternitate a fondatorului culturii românești moderne” a început cu intonarea imnului național al României, un moment de rugăciune și o slujbă de pomenire, ținută de IPS Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Președintele Universității, prof. univ. dr. Iosif Urs,amfitrionul manifestării,  a rostit Cuvântul de deschidere, urmat de salutul adresat înalților invitați și publicului de Rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Smaranda Angheni.IPS Varlaam Ploieșteanul a dat citire mesajului de binecuvântare al PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au transmis, personal, mesaje de la tribuna Aulei Magna ministrul educației naționale, Liviu Marian Pop, ministrul justiției, Tudorel Toader.Mesajul președintelui Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, a fost transmis de acad. Alexandru Surdu, vicepreședintele celui mai înalt for de știință și cultură.Dan Petre, directorul general al Institutului Diplomatic Român, a dat citire mesajuluiministrului de externe, Teodor Meleșcanu. Universitatea a mai primit mesaje din partea autorităților și instituțiilor administrației publice locale și a universităților din România.

Un moment special al manifestării l-a constituit prezența unui grup de zece elevi de clasa a IV-a ai Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” din București (sectorul 1), însoțiți de prof. Elisabeta Rădoi, directorul instituției, și de părinți. Tinerii maiorescieni au oferit flori (trandafiri albi) personalităților din prezidiu și din public. De pe podium, reprezentantul elevilor, însoțit de colegii săi, a cititScrisoarea elevilor maiorescieni către Universitatea Titu Maiorescu. Momentul central al evenimentului l-au reprezentat prelegirile academice, susținute de acad. Eugen Simion, acad. Alexandru Surdu, prof. univ. dr. Mircea Duțu, prof. univ. dr. Iosif Urs, care au abordat biografia, personalitatea, activitatea și opera lui Titu Maiorescu, cu referire specială la contribuția fundamentală a mentorului Junimii la modernizarea culturii și civilizației românești.

Un alt moment semnificativ ca valoare culturală l-a reprezentat lansarea a trei volume, tipărite cu acest prilej la inițiativa Universității Titu Maiorescu. Două dintre ele sunt reeditări ale unor lucrări clasice din exegeza maioresciană: Ion Petrovici, Titu Maiorescu, 1840-1917, Editura Casei Școalelor, București, 1931; Soveja (Simion Mehedinți), Titu Maiorescu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1925. Cea de-a treia este o lucrare originală, inițiată de Universitate: Maiorescu – primul secol din eternitate, care cuprinde contribuții semnate de: PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (Titu Maiorescu – un luminător al culturii românești moderne), acad. Alexandru Surdu (Metamorfoza logicii lui Maiorescu), acad. Eugen Simion (Titu Maiorescu – diaristul), acad. Ioan Aurel-Pop (Titu Maiorescu – un univers românesc), prof. univ. dr. Mircea Duțu (Titu Maiorescu, juristul), prof. univ. dr. Iosif R. Urs (Educația și misiunea educației – viziuni și demersuri maioresciene), prof. univ. dr. Gheorghe Doca (Eminescu-Maiorescu: o relație specială), prof. univ. dr. Nicolae Georgescu (O inovație maioresciană în ediția princeps Eminescu), Amb. dr. Dan Mihai Bârliba (Europeanul Titu Maiorescu), prof. univ. dr. Viorel Iulian Tănase (Modele fundamentale de gândire în opera maioresciană), prof. univ. dr. Sorin Ivan („Jertfa” lui Maiorescu și edificarea culturii românești moderne).

Evenimentul dedicat memoriei marelui cărturar și fondator s-a încheiat prin două momente artistice de înaltă clasă: Spectacolul de poezie „Dor de Eminescu”, susținut de actorul și regizorul Ion Caramitru, manager general al Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, și Aurelian-Octav Popa, clarinetist, compozitor și dirijor, directorul artistic al Orchestrei Române de Tineret; Concertul„Dor de Maiorescu”, susținut de Ansamblul Violoncellissimo, condus și dirijat de prof. univ. dr. Marin Cazacu, managerul Orchestrei Române de Tineret, din cadrul Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”.

Cu prilejul manifestării, președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a declarat: „Ca națiune și ca țară, datorăm enorm lui Titu Maiorescu. Prin opera și activitatea sa, a contribuit, în mod fundamental, la modernizarea educației, culturii și civilizației românești, la emanciparea noastră europeană. Cu toate acestea, Titu Maiorescu nu este îndeajuns cunoscut în zilele noastre, nici în mediile culturale, nici în cele educaționale. Ne asumăm, ca Universitate, obligația morală de a contribui la recuperarea acestei uriașe personalități și aducerea ei în actualitatea culturii și civilizației românești. Desfășurăm acest proces de recuperare, care a început deja, prin lucrări originale și reeditari ale unor lucrări clasice, prin conferințe și manifestări științifice, prin familiarizarea tinerilor, în cadrul actului de învățământ, cu opera lui Maiorescu și spiritul critic maiorescian”. În același cadru, rectorul Universității, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, a afirmat: „Suntem mândri, ca Universitate, că purtăm numele Titu Maiorescu, și că astfel ne situăm sub autoritatea culturală și spirituală a ilustrului nostru înaintaș. Pentru noi, această identitate instituțională reprezintă un semn de noblețe intelectuală și, în același timp, o obligație. Blazonul pe care îl purtăm ne obligă moralmente să fim mereu la înălțime ca Universitate, ca instituție de educație, cercetare și cultură, să fim demni de nume și de patronul nostru spiritual. Iar demnitatea se reflectă în calitatea studiilor și a cercetării academice.”