col_carasan_davinci.jpgColegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa şi-a desemnat participantii la noul proiect Leonardo da Vinci cu titlul “Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – Învaţă să faci!” .

Proiectul ce se va desfăşura în perioada 01.11.2012 – 02.08.2013 are un buget aprobat de 48.246 euro, este finanţat de Comisia Europeană şi se adresează elevilor din clasa a X-a ce au ca domeniu de pregătire generală: Instalaţii pentru construcţii. Este coordonat de prof. Rancu Dalina si prof. Trandafir Mioara, responsabila cu programul de formare profesională al participanţilor.

In perioada 13 mai – 02 iunie 2013, grupul format din 16 participanti si 2 profesori insotitori, va pleca in Germania la Kerpen, Renania de Nord-Westfalia unde va avea loc mobilitatea.Alegerea desfăşurării stagiului de practică în compania Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. s-a făcut datorită condiţiilor oferite în ceea ce priveşte pregătirea profesională, culturală şi socială a participanţilor. Această alegere reprezintă o garanţie a îndeplinirii obiectivelor proiectului datorită experienţei dobândite de-a lungul anilor în proiecte europene precum şi a prestigiului pe care-l au în domeniul construcţiilor.

Prin participarea la proiect elevii îşi vor identifica punctele tari şi punctele slabe şi vor conştientiza care sunt ameninţările dar şi oportunităţile specifice dinamicii pieţei muncii. Succesul formării profesionale se realizează şi atunci când elevii vor şti cu exactitate: Ce trebuie făcut? Cine trebuie să facă? De ce?Pentru cine? şi În ce mod? Participarea la acest stagiu ofera elevilor şi profesorilor posibilitatea de a face cunoscut Colegiul Tehnic Carasan Resita, sistemul romanesc de învăţământ, obiceiurile şi tradiţiile din Romania in general si din zona Banatului in special.