Un număr de trei apeluri de proiecte pentru investiţii în infrastructura educaţională, beneficiind de o finanţare de aproximativ 258 milioane de euro prin Programul Operaţional Regional, au fost lansate marţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

Potrivit unui comunicat de presă al MDRAPFE, proiectele ce vor putea fi finanţate în cadrul celor trei apeluri vizează investiţii în infrastructura educaţională din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, din învăţământul obligatoriu şi, respectiv, învăţământul profesional şi tehnic.

Proiectele propuse spre finanţare vor avea în vedere investiţii în construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară – creşe şi preşcolară – grădiniţe, pentru învăţământul general obligatoriu – şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare, respectiv pentru învăţământul profesional şi tehnic şi învăţarea pe tot parcursul vieţii – licee tehnologice şi şcoli profesionale. Vor putea primi finanţare proiecte de minim 100.000 euro, a căror valoare cumulată se va ridica la maxim 110,2 milioane euro, fonduri nerambursabile, în cadrul apelului dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, la 111,4 milioane euro în cazul apelului dedicat învăţământului obligatoriu, respectiv la 36,7 milioane euro în cazul apelului referitor la creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii„, se arată în comunicat.

Pot beneficia de finanţarea de proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale unităţile administrativ-teritoriale, autorităţile publice locale şi instituţiile administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale. Cererile de finanţare se pot depune, prin sistemul MySMIS2014, între 4 ianuarie şi 4 mai 2018.

„Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) şi MEN estimează că peste 10.000 de copii de vârstă foarte mică şi preşcolari, peste 19.000 de şcolari şi peste 6.000 de elevi în licee tehnologice sau şcoli profesionale vor beneficia de infrastructura educaţională modernizată cu ajutorul acestor proiecte”, conform sursei menţionate.

POR 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din generaţia 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management. AGERPRES