Elevele Narcisa Rotaru – de la Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, Tania Turcu – de la Şcoala „Regele Ferdinand” din Sibiu şi Maria Zanga – de la Liceul teologic „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare au câştigat locul 1 la Concursul Naţional „Memoria Holocaustului”, eveniment organizat în acest an la Bacău.

Aflată la a III-a ediţie, manifestarea competiţională şcolară, organizată sub egida Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Casa Corpului Didactic (CCD) „Grigore Tăbăcaru”, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului (INSH) din România „Elie Wiesel” şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, a reunit câte doi competitori din toate judeţele ţării şi municipiul Bucureşti.

Evaluarea a fost realizată de o comisie formată din 11 cadre didactice universitare, cercetători în domeniul istoriei, membri ai comunităţii evreieşti din România, fiind prezidată de Alexandru Florian, directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România. „Subiectele şi probele concursului a fost gândite în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor, pentru două categorii: reprezentaţi ai şcolilor gimnaziale ori ai liceelor”, a precizat profesorul Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Subiectele propuse în competiţie au făcut referire la combaterea intoleranţei, a urii rasiale, a xenofobiei, a antisemitismului, a discriminării, dar şi la promovarea respectului şi înţelegerii reciproce. Proba scrisă a vizat identificarea cunoştinţelor de istorie privind Holocaustul acumulate de elevii participanţi în cadrul orelor de învăţământ, iar cea de competenţă a solicitat elevilor de gimnaziu interpretarea, prin desen şi grafică, a Holocaustului, iar liceenilor – susţinerea unui discurs de mesaje, după un text dat.

„Am observat, faţă de ediţiile anterioare, că elevii, în special cei de la liceu, au dat dovadă de o înţelegere superioară a tematicii abordate în concurs, etalând un mesaj emoţional şi congnitiv-ştiinţific mult mai bine construit”, a precizat directorul INSH România.

Toţi participanţii la eveniment au primit în dar cărţi de istorie, au avut programate întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii evreieşti din municipiu, vizite la Sinagoga din centrul oraşului, precum şi la Sinagoga Cereaştilor, efectuând, de asemenea, un circuit turistic pentru vizitarea celor mai importante obiective culturale din judeţul Bacău.

”Alegerea Bacăului pentru organizarea acestui eveniment reprezintă recunoaşterea preocupărilor municipiului cu privire la educaţia despre Holocaust. Considerăm că tânăra generaţie trebuie să fie educată în spiritul promovării toleranţei şi a bunei înţelegeri. Noi toţi trebuie să cunoaştem trecutul tragic, pentru ca aceste fenomene să nu se mai repete”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

În ultimii opt ani municipiul Bacău a iniţiat şi organizat mai multe activităţi, care au încurajat şi promovat studierea Holocaustului şi a istoriei evreilor, activităţi care se subsumează proiectului, iniţiat de CCD şi intitulat generic ”Predarea Holocaustului în şcolile din România”.

Între evenimentele dedicate Holocaustului s-au aflat Programul de formare continuă, acreditat de Ministerul Educaţiei, ”Rasism, xenofobie, antisemitism-probleme educaţionale; Holocaustul”, organizat în premieră naţională la Bacău şi absolvit de 130 de profesori de istorie şi ştiinţe sociale, proiectul educaţional ”Israelul azi. Situaţia din Orientul Apropiat”, la care au participat deopotrivă elevi şi cadre didactice şi care a continuat printr-un parteneriat cu şcoli din Israel şi o serie de întâlniri cu supravieţuitori ai Holocaustului.

,,Nu trebuie uitat faptul că iniţiativa implementării în sistemul educaţional românesc a unei programe pentru curs opţional cu această tematică a pornit de la Bacău, programa fiind avizată de Ministerul Educaţiei. Acum aceasta este aplicată cu succes în multe şcoli din ţară” , adăugat profesorul Gabriel Stan.

Totodată, Bacăul a fost implicat şi în organizarea unor activităţi având caracter educaţional şi civic, prin care s-a promovat combaterea extremismului, a discriminării, a intoleranţei, a rasismului, a xenofobiei şi a antisemitismului. La acestea se adaugă o serie de conferinţe dedicate problematicii Holocaustului, la care au participat experţi din Elveţia, Franţa, Germania, Israel, România şi SUA.

Cea mai recentă manifestare a fost Seminarul ”Holocaustul. Destine întrerupte”, o activitate complexă la care au fost prezenţi diplomaţi americani şi israelieni, foşti prizonieri în lagărele naziste, care s-a desfăşurat în cursul acestui an. Un alt eveniment important din cadrul acestei manifestări l-a constituit expoziţia ”Holocaustul. Destine întrerupte”, vernisată la Centrul Internaţional de Cultură şi Arte ”George Apostu” Bacău. AGERPRES