academia_romana.jpgÎn urma unui Concurs Naţional organizat de Academia Română, în contextul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, trei cadre didactice de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi s-au calificat pentru cercetare post-doctorală, obţinând burse în acest sens.

Este vorba, mai exact, despre Conf. univ. dr. Sorin Bocancea, de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, în prezent Preşedinte al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Lect. univ. dr. Livia Durac, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Conf. univ. dr. Daniel Şandru, de asemenea profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Director al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi PR din cadrul UPA din Iaşi.

Concursul Naţional organizat de Academia Română, în cadrul Proiectului European ce va fi derulat, în parteneriat, de către Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi Universitatea de Nord din Baia Mare a vizat, într-o primă etapă, evaluarea dosarelor candidaţilor. În competiţia academică s-au înscris 63 de candidaţi din întreaga ţară, care au concurat în limita celor 30 de locuri prevăzute în proiect, pentru fiecare dintre aceştia fiind evaluate, de către o Comisie Naţională, experienţa ştiinţifică şi profesională (ţinându-se cont de participările la evenimente ştiinţifice, de articolele publicate, de recomandările prezentate şi de activitatea profesională), calitatea ştiinţifică a două publicaţii reprezentative prezentate la dosar, caracterul ştiinţific al proiectului prezentat la dosar, precum şi nivelurile de convergenţă tematică, aplicabilitate şi integrare ale proiectului în tema Societatea Bazată pe Cunoaştere. Punctajul maxim posibil a fost de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.

În urma acestei evaluări, cei trei profesori de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi s-au calificat pentru cea de a doua etapă a Concursului, care a constat într-un interviu în contextul căruia fiecare dintre candidaţi a trebuit să facă faţă următoarelor probe: prezentarea propriei activităţi ştiinţifice, prezentarea proiectului de cercetare propus, prezentarea modalităţilor de implicare în desfăşurarea proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere şi, în fine, o scurtă prezentare a proiectului de cercetare în cele două limbi străine, aşa cum au fost solicitate acestea prin condiţiile de concurs. Dacă primele trei probe au implicat existenţa unui punctaj de minimum 70 de puncte, respectiv de maximum 100 de puncte posibile, pentru ultima s-a acordat calificativul admis/respins. Concursul Naţional organizat de Academia Română s-a desfăşurat în perioada 16-25 mai 2010, urmând ca documentele contractuale pentru obţinerea burselor să fie semnate pe data de 31 mai 2010.

„E onorant să constaţi că Academia Română apreciază calitatea cercetătorilor de la UPA din Iaşi”

Rezultatele făcute publice de organizatorii Concursului Naţional pe data de 25 mai 2010, atât la sediul Filialei Iaşi a Academiei Române, cât şi pe site-ul oficial al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” au confirmat deosebita prestaţie a celor trei cadre didactice de la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Astfel, după susţinerea celei de a doua etape a Concursului pentru bursele de cercetare post-doctorală, Conf. univ. dr. Daniel Şandru a cumulat 93.00 puncte, ca urmare a evaluării realizate de către Comisia Naţională cu privire la proiectul de cercetare propus de acesta, intitulat „Coordonatele ideologice ale cunoaşterii sociale”.

„Pentru Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, acest Concurs Naţional organizat de Academia Română a reprezentat încă o ocazie de a demonstra că deţine expertiză şi resurse umane de calitate şi în zona cercetării, nu doar în aceea a activităţii didactice. În plan personal, această bursă de cercetare post-doctorală reprezintă o veritabilă oportunitate de a-mi continua investigaţiile ştiinţifice în domeniul teoriei politice”, a declarat Conf. univ. dr. Daniel Şandru.

Ca urmare a evaluării proiectului pe care l-a propus Comisiei, cu tema „Aspecte definitorii ale ideologiei”, Conf. univ. dr. Sorin Bocancea a obţinut 74,66 puncte. „Calificarea pentru această bursă post-doctorală este importantă atât pentru cariera mea profesională, cât şi pentru instituţia pe care o reprezint. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să dovedesc, prin proiectul pe care l-am propus, că această calificare nu a fost rodul unei întâmplări”, a subliniat Conf. univ. dr. Sorin Bocancea.

În acelaşi context al evaluării Comisiei de Concurs, Lect. univ. dr. Livia Durac a propus proiectul de cercetare cu titlul „Dimensiuni afective ale comunicării în contextul implementării sistemului e-learning în procesul educaţional”, pentru care a cumulat 72,33 puncte. „Şansa oferită doctorilor în diferite domenii, ca urmare a acestui concurs, reprezintă un suport concret, cât se poate de real, într-o lume aflată în perpetuă incertitudine. Cred că tema de cercetare pe care am propus-o îmi va da posibilitatea valorificării resurselor materiale şi ştiinţifice puse la dispoziţie prin intermediul acestei burse postdoctorale”, a susţinut Lect. univ. dr. Livia Durac.

O evaluare a performanţei celor trei cadre didactice a venit şi din partea Rectorului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Prof. univ. dr. Doru Tompea: „Realizarea colegilor mei îmi confirmă faptul că Universitatea noastră se află, la douăzeci de ani de la înfiinţarea sa, cât împlinim anul acesta, în situaţia fericită de a-şi parafa statutul de ofertant serios pe piaţa academică, din punctul de vedere al calităţii oamenilor prezenţi la catedră, din perspectiva cercetării şi din aceea a calităţii absolvenţilor noştri. Mă bucură performanţa lor, după cum mă declar încântat să constat că Academia Română, cel mai important for ştiinţific din ţară, apreciază competitiv calitatea cercetătorilor de la UPA din Iaşi”, a precizat Rectorul Doru Tompea.IMG_9038

Ce înseamnă cercetarea în cadrul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere

Aşa cum este specificat pe site-ul oficial al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, proiectul este in conformitate cu necesităţile şi cerinţele programelor de intervenţie ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea noilor membri, regasită în Cadrul de Sprijin Comunitar aprobat de Comisia Europeană şi în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Prin acest Proiect European se încearcă acoperirea carenţelor din două domenii majore: cel al educaţiei post-doctorale şi formării continue şi cel al cercetării.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea doctorilor, absolvenţi după anul 1999, specializaţi in Filosofie, Ştiinţe sociale şi umaniste sau ştiinţe exacte (care doresc să abordeze teme de cercetare specifice filosofiei ştiinţei, epistemologiei şi metodologiei), pentru a urma o carieră în cercetare prin îndrumare, finanţare şi promovare într-un cadru instituţional modern, adaptat cerinţelor europene privind cercetarea. Îndrumarea tinerilor cercetători va avea efecte pe termen mediu şi lung prin înalt-calificarea resurselor umane care, prin promovare adecvată, îşi vor putea disemina rezultatele muncii lor integrandu-se în mediul cercetării europene, aflat în stransă legatură cu necesităţile actuale ale societăţii.