craiova_universitate.jpgTrei profesori universitari – Dan Claudiu Dănişor, Romulus Lungu şi Cezar Ionuţ Spînu – şi-au depus candidaturile pentru funcţia de rector al Universităţii din Craiova. Rectorul Universităţii din Craiova pentru următorii patru ani va fi ales marţi de peste 800 de cadre didactice şi de cercetare şi de peste 70 de studenţi care îşi pot exercita dreptul de vot la sediul central al Universităţii din Craiova unde sunt amenajate două secţii de votare în acest sens.

În cazul în care în urma votului de marţi niciunul dintre cei trei candidaţi nu va obţine peste 50% plus unu din voturile valabil exprimate, joi se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin între primii doi plasaţi în urma rezultatelor din primul tur.

Dan Claudiu Dănişor, 47 de ani, doctor în drept, este actualul rector al Universităţii din Craiova şi a menţionat în „Strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale Universităţii din Craiova”, document prezentat în calitate de candidat, că Universitatea din Craiova trebuie să fie „o universitate de cercetare avansată, capabilă să ofere programe de studiu performante, coordonate cu cererile angajatorilor forţei de muncă şi centrate pe nevoile studenţilor”.

„Universitatea din Craiova trebuie să îşi recâştige locul pe care îl merită între universităţile din România din punctul de vedere al performanţei în cercetare. În ultimii patru ani, echipa de conducere a Universităţii a început un program de stimulare a cercetării, care va fi continuat şi perfecţionat pentru ca instituţia noastră să fie clasată, indiferent de criteriile utilizate, în rândul universităţilor de cercetare avansată. Prima măsură prin care încercăm stimularea cercetării este reorientarea unor fonduri proprii către programele de dezvoltare a cercetării. Această politică a fost posibilă datorită reducerii cheltuielilor cu administraţia Universităţii: personalul administrativ a fost redus cu peste 300 de posturi, au fost renegociate toate contractele pentru utilităţi, obţinând reduceri semnificative ale costurilor, au fost informatizate procedurile administrative etc.”, precizează Dănişor în strategia de candidat pentru funcţia de rector.

Prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu este specialist în inginerie aerospaţială şi afirmă că în demersul de a candida se bazează pe experienţa profesional-ştiinţifică şi managerială acumulată într-o carieră de 36 ani în învăţământul superior, parcurgând toate treptele didactice de la asistent la profesor universitar. „În toată aceasta perioadă, consider eu, m-am dăruit profesiei, am slujit cu mult devotament şi responsabilitate instituţia în care m-am format ca specialist şi în care am evoluat. Sunt un produs al Facultăţii de Electrotehnica a Universităţii din Craiova”, precizează Lungu în „Strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale Universităţii din Craiova”, cu care candidează pentru funcţia de rector.

Într-o postare pe pagina de Facebook prin care se adresează cadrelor didactice şi studenţilor care participă la alegeri, Lungu afirmă că a decis să candideze pentru funcţia de rector al Universităţii din Craiova pentru „a schimba lucrurile în instituţia noastră şi a oferi posibilitatea unei alegeri pentru cei devotaţi Universităţii”. „Universitatea este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică şi nu o universitate antreprenorială. Este nevoie aşadar să ne ocupăm în primul rând de procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi apoi de alte activităţi, de altfel importante şi ele. Universitatea din Craiova a coborât de pe locul 6, pe care era situată în anul 2011 în ierarhia universităţilor din ţara noastră, din punct de vedere al performanţei academice, pe locul 14 în anul 2015. Prin urmare, îmi propus să readucem împreună, ca o echipă, Universitatea din Craiova în topul universităţilor din România, acolo unde îi este locul. Această ascensiune se va realiza prin îmbunătăţirea activităţilor didactice şi de cercetare ce nu pot fi suplinite de alte activităţi economice sau antreprenoriale”, a scris Lungu.

Cezar Ionuţ Spînu, are 48 de ani, este profesor de chimie, prorector al Universităţii din Craiova pentru management universitar, iar în Strategia cu care candidează menţionează că obiectivele sale sunt ca activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) a Universităţii din Craiova trebuie să producă resurse (să atragă fonduri, nu să consume) şi să aducă vizibilitate instituţională.

Printre direcţiile de acţiune strategică, menţionează Spînu, se numără dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a unui sistem de management pentru activităţile de CDI, crearea unui mediu permisiv care să încurajeze excelenţa şi să stimuleze implicarea personalului propriu în acest tip de activităţi, valorificarea prin activităţi CDI a profitabile a infrastructurii proprii: terenuri agricole, staţiuni experimentale şi didactice, clădiri şi dotări tehnice etc.. AGERPRES