pricopie_remus2.jpgMinistrul Educaţiei Naţionale (MEN), Remus Pricopie, a aprobat, prin Ordin de Ministru, implementarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale ‘Educaţie pentru societate’, ‘Filosofie pentru copii’ şi ‘Educaţie financiară’ din anul şcolar 2013-2014.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, remis luni AGERPRES, disciplina ‘Educaţie pentru societate’ va fi studiată la clasa pregătitoare şi la clasa I şi clasa a II-a, ‘Filosofie pentru copii’, la clasa a III-a şi/sau a IV-a, iar ‘Educaţie financiară’, la clasele a III-a şi/sau a IV-a.

„Cele trei discipline fac parte din curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul preuniversitar. Din anul şcolar 2013-2014, programele şcolare pentru cele trei discipline, aprobate de ministrul Educaţiei Naţionale pot fi utilizate ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii”, susţine MEN.
Disciplina ‘Educaţie pentru societate’ poate fi studiată succesiv, într-un singur an şcolar sau pe parcursul a doi – trei ani. Elevii vor învăţa elemente de conduită moral – civică şi modul în care se aplică acestea în contexte reale de viaţă.

La disciplina ‘Filosofie pentru copii’, elevii vor învăţa etapele pe care le implică rezolvarea unei probleme date, cum să susţină un punct de vedere, dar şi cum să respecte punctele de vedere ale celuilalt.
Programa pentru ‘Educaţie financiară’ răspunde unei iniţiative dezvoltate de Comisia Europeană în toate statele membre ale Uniunii Europene şi îşi propune educarea consumatorului şi dezvoltarea receptivităţii elevilor pentru domeniul financiar. Programa pentru ‘Educaţie financiară’ a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al Băncii Naţionale a României, care a făcut cursuri-pilot pentru această disciplină în mai multe unităţi şcolare, încă din anul 2010-2011. AGERPRES