umf_cluj.jpgCompetiţia pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca se va desfăşura, joi, 15 decembrie, între trei reprezentanţi de frunte ai învăţământului superior medical – profesorii universitari dr. Constantin Ciuce, Petru Adrian Mircea şi Alexandru Irimie.

Medic primar la Clinica Chirurgie I, specializat în chirurgie generală şi chirurgie vasculară, membru fondator al Societăţii Române de Microchirurgie Constructivă, director al Centrului de Formare în Microchirurgie din cadrul UMF, prof. dr. Constantin Ciuce, actualul rector al UMF, se bucură de aprecieri unanime din partea mediului academic clujean, fiind considerat atât un bun administrator, organizat şi deschis inovaţiei, cât şi un specialist cu rezultate de vârf.

Printre realizările mandatului său din perioada 2008-2011 se numără finalizarea unor mari investiţii şi deschiderea unor noi proiecte, creşterea patrimoniului instituţiei, informatizarea acesteia, stabilitatea financiară, consolidarea imaginii UMF, obţinerea poziţiei de universitate de cercetare şi educaţie, constituirea Asociaţiei Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România, înfiinţarea Centrului de Cercetare pentru Genomică Funcţională, Medicină Translaţională şi Biomedicină, a Centrului de Aptitudini Practice şi Simulare, precum şi introducerea unei bibliografii moderne şi unice pentru accesul la rezidenţiat, prin publicarea cărţii „Book des ECN”.

Prof. univ. dr. Constantin Ciuce acordă prioritate în proiectul său administrativ pentru funcţia de rector continuării dezvoltării infrastructurii universităţii. Rectorul Constantin Ciuce a pledat constant pentru recâştigarea demnităţii corpului profesoral, ierarhizarea universităţilor şi a corpului profesoral în raport cu valoarea reală, finanţarea universităţilor în funcţie de clasificarea lor ierarhică şi pentru o maximă responsabilizare în acordarea diplomelor de absolvire.

Prof. univ. dr. Petru Mircea, fost decan al Facultăţii de Medicină, în prezent şef al Secţiei de Gastroenterologie de la Clinica Medicală I, a candidat şi în 2008 pentru poziţia de rector al instituţiei. Proiectul său managerial pentru competiţia din acest an se axează pe resursele umane de calitate din UMF. El consideră că obiectivul prioritar al universităţii trebuie să fie realizarea excelenţei, iar aspiraţia instituţiei clujene trebuie să fie cea de a deveni un reper la nivel european. Prof. univ. dr. Petru Mircea apreciază că este nevoie de o profundă schimbare a culturii instituţionale, de continuarea reformelor, iar realizarea indicatorilor de calitate să se reflecte şi în recompensarea diferenţiată a specialiştilor.

Prorectorul UMF, prof. univ. dr. Alexandru Irimie, director al Institutului Oncologic „Ioan Chiricuţă”, vizează în proiectul conceput pentru ocuparea funcţiei de rector o creştere a veniturilor personalului instituţiei prin proiecte cu finanţare europeană şi guvernamentală. Din punctul său de vedere, rectorul unei universităţi este cel ce aduce banii pentru dezvoltarea instituţiei şi pentru majorarea veniturilor angajaţilor, chiar dacă în 2012 salariile vor fi îngheţate. Totodată, prof. univ. dr. Alexandru Irimie susţine în proiectul său că un managemet profesionist se bazează pe formarea unei echipe cu temeinice cunoştinţe antreprenoriale, iar succesul acesteia trebuie să reprezinte succesul întregii comunităţi universitare medicale clujene. Printre obiectivele prioritare menţionate de prof. dr. Alexandru Irimie se numără redarea demnităţii sociale şi profesionale a cadrelor didactice, revitalizarea misiunii educaţionale a şcolii medicale şi dezvoltarea şi coordonarea investiţiilor strategice. AGERPRES