aracis.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale a dispus efectuarea de activităţi de control, în mod direct, precum şi în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în anul universitar 2014-2015, pentru trei universităţi, potrivit unei hotărâri aprobate miercuri de Guvern.

Cele trei instituţii care vor fi monitorizate sunt: Universitatea „Bioterra” din Bucureşti, în baza Raportului Corpului de control al ministrului Educaţiei Naţionale, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti, în baza comunicării ARACIS, ca urmare a depăşirii termenului de depunere a dosarului pentru evaluare instituţională, Universitatea „Apollonia” din Iaşi, în baza Raportului Corpului de control al ministrului Educaţiei Naţionale şi al Raportului ARACIS privind nerespectarea standardelor de calitate şi acordarea calificativului ”Lipsă de încredere”, prevede actul normativ.
Potrivit MEN, Universitatea „Gheorghe Zane” din Iaşi s-a desfiinţat, fiind comasată cu Universitatea ieşeană „Petre Andrei”, în acest caz urmând a fi elaborat un ordin de ministru pentru monitorizare.
Au intrat în lichidare în anul 2013-2014 – 186 de specializări/programe de studii universitare, iar 135 vor intra în anul 2014-2015.

„Structurile şi specializările/programele de studii cuprinse în proiectul de act normativ, potrivit legii, au avut la bază: crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile de licenţă şi studiile de masterat; implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări universitare, în organizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri, astfel încât să sporească în mod notabil contribuţia învăţământului superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societatea noastră. În acest sens, Senatele universitare elaborează planuri strategice de dezvoltare instituţională, în special centrate pe programe de studii şi de cercetare şi încheie contracte instituţionale cu Ministerul Educaţiei Naţionale prin care îşi asumă responsabilitatea publică a cheltuirii eficiente a fondurilor bugetare ce le sunt alocate”, se arată în nota de fundamentare. AGERPRES