Tribunalul Argeş a respins recursul formulat de Universitatea din Craiova la decizia Judecătoriei Craiova în procesul privind retrocedarea de către Prefectura Dolj a Staţiunii Didactice Experimentale Banu Mărăcine. Comisia judeţeană de fond funciar Dolj a emis în 2008 mai multe hotărâri prin care 650 de hectare de teren ale Staţiunii Didactice Experimentale Banu Mărăcine a Universităţii din Craiova au fost retrocedate primăriilor Coşoveni, Cârcea, Craiova şi Pieleşti, teren care ulterior a ajuns la mai multe persoane fizice.
Hotărârile Comisiei judeţene de fond funciar Dolj au fost atacate în instanţă de către Universitatea din Craiova, litigiul făcând obiectul dosarului 15985/215/2008 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova care a respins acţiunea Universităţii, soluţie menţinută şi de Tribunalul Argeş în urma strămutării cauzei la cererea Universităţii craiovene.

Retrocedarea integrală a Staţiunii Didactice „Banu Mărăcine” de către Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a intrat în martie 2008 în atenţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în urma unei sesizări depuse de reprezentanţii Universităţii din Craiova care administrează unitatea. Cele 670 de hectare care aparţin Staţiunii Didactice „Banu Mărăcine” administrate până atunci de Universitatea din Craiova au fost retrocedate integral foştilor proprietari, într-o singură şedinţă, de către membrii Comisiei judeţene de fond funciar care au validat dreptul de proprietate pe această suprafaţă. Biroul Teritorial Dolj al DNA a cerut, potrivit conducerii de atunci a Prefecturii Dolj, toate actele care au stat la baza deciziei de retrocedare aprobate de membrii Comisiei de Fond Funciar, dar şi hotărârea propriu-zisă în fotocopie.


Directorul Direcţiei de Verificare a Legalităţii Actelor din cadrul Instituţiei Prefectului, Eugen Marinescu, preciza în 2008, că actele au fost puse la dispoziţia DNA cu precizarea că, în baza documentelor doveditoare aduse de solicitanţi, vor fi retrocedate terenurile şi de la celelalte staţiuni de cercetare din Dolj. „Le-am anexat actele de la Cârcea şi Coşoveni şi le-am explicat foarte clar că aceeaşi procedură va fi aplicată şi în cazul altor staţiuni. Probabil solicitarea aceasta a fost făcută la sesizarea Universităţii din Craiova”, a spus, în martie 2008, directorul Marinescu. De menţionat, că Prefectura Dolj a retrocedat suprafeţele de teren de peste o mie de hectare ale Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă „Şimnic” la fel cum a făcut şi în cazul Banu Mărăcine, însă în acest caz hotărârile Comisiei judeţene de fond funciar au fost anulate definitiv şi irevocabil de instanţele de judecată din Craiova. Atât terenurile Staţiunii „Banu Mărăcine” cât şi cele ale Staţiunii „Şimnic” se află în apropiere de Craiova, iar la vremea respectivă erau cotate la milioane de euro. AGERPRES