Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (TUIASI) a depus opt proiecte, maximumul posibil, câte unul pentru fiecare domeniu finanţat prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017, într-o competiţie lansată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Rectorul TUIASI, Dan Caşcaval, a declarat că este vorba de proiecte ce pot fi finanţate cu cel mult 400.000 de lei, anul trecut instituţia de învăţământ superior tehnic câştigând trei astfel de proiecte.

Practic, fiecare dintre cele opt domenii strategice incluse în această competiţie a fost asociat câte unui proiect depus de universitatea noastră. Anul trecut, în competiţie au fost incluse trei domenii, noi câştigând un proiect pentru fiecare dintre ele. Prin acestea am reuşit crearea unui centru de consiliere, derularea şi acreditarea la nivel ministerial a unor cursuri de limba engleză dedicate cadrelor didactice, precum şi încărcarea pe platforma Registrul Matricol Unic a tuturor studenţilor noştri de la ciclurile de licenţă şi masterat„, a spus rectorul TUIASI.

Competiţia este coordonată de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi.

În total, universităţile de stat au propus 305 astfel de proiecte, suma totală alocată de Ministerul Educaţiei Naţionale fiind de aproximativ 23 de milioane de lei, cu 4 milioane mai mare decât anul trecut.

„Concurenţa este semnificativă şi trebuie subliniat faptul că, în acest an, numărul domeniilor strategice a crescut de la trei la opt, astfel că este posibil ca suma alocată pe proiect să fie mai mică decât acum un an. Luni, 15 mai, Biroul CNFIS, din a cărui componenţă fac parte, se va întruni pentru a realiza distribuirea proiectelor pe echipe de evaluatori”, a adăugat Dan Caşcaval.

Conform calendarului, evaluarea proiectelor va trebui finalizată până la data de 26 mai.

În ceea ce priveşte proiectele depuse de universitate, acestea continuă demersurile din anul anterior: dotarea Centrului de Consiliere construit în incinta Campusului „Tudor Vladimirescu”, dezvoltarea şi specializarea cursurilor de limbă engleză pentru personalul TUIASI, cât şi continuarea procedurii de încărcare a datelor despre studenţi în Registrul Matricol Unic.

„În cazul Centrului de Consiliere urmărim ca, în cadrul următorului proiect, să îl finalizăm prin asigurarea cu calculatoare pentru consilierea în grup, echiparea completă a acestuia, realizarea de teste pentru componenta vocaţională a pregătirii studenţilor, dar şi realizarea unei metodologii de voluntariat la nivelul întregii universităţi şi a ghidului studentului de anul I, bilingv, engleză – română”, a declarat Cezar Oprişan, prorector responsabil de relaţia cu studenţii.

Pe lângă proiectele care vizează continuarea unor iniţiative demarate în anul precedent, conducerea Universităţii Tehnice urmăreşte şi implementarea unei serii de acţiuni noi, cum ar fi un târg de locuri de muncă în care reprezentanţii companiilor de profil să discute cu cei ai facultăţilor pentru a vedea ce doresc angajatorii de la studenţii TUIASI. În cadrul aceluiaşi proiect depus pe domeniul 8, intitulat „Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii”, se doreşte realizarea unui amplu studiu cu privire la angajabilitatea studenţilor în ultimii cinci ani şi dezvoltarea unui chestionar privind orientarea pe piaţa muncii pentru a vedea care ar fi cel mai bun job pentru fiecare student în funcţie de specializare.

„Un domeniu interesant la care, în mod evident, am aplicat, este cel al „Societăţilor Antreprenoriale Studenţeşti”. Pentru acest proiect avem în vedere crearea unei infrastructuri în campus şi organizarea de training-uri cu specialişti în domeniul iniţierii şi derulării afacerilor, a start-up-urilor sau spin-off-urilor dedicate studenţilor”, a precizat Dan Caşcaval.

Pentru acest domeniu, care vizează ‘Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti’, suma maximă care poate fi accesată de către universitate este de 150.000 de lei. AGERPRES