Primăria municipiului Tulcea a anunţat finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Colegiului agricol „Nicolae Cornăţeanu”, proiect iniţiat în urmă cu nouă ani. „În anul 2007, atunci când proiectul a fost iniţiat, aveam 610 elevi, funcţionam în două schimburi, iar unele săli erau improvizate în cămin. (…) Anul acesta, avem 464 de elevi, dar repartizarea absolvenţilor de clasa a VIII-a nu s-a încheiat încă. Chiar dacă efectivele şcolare au scăzut, pregătirea elevilor în domeniul agricol necesită o infrastructură bine dezvoltată. Jumătate din elevii noştri locuiesc în cămin şi era nevoie de acest campus”, a declarat Caterina Ciumacenco, directoarea Colegiului agricol.

Proiectul a vizat reabilitarea cantinei, a reţelelor de apă şi canalizare, a reţelelor termice şi electrice, construirea unei centrale termice, reabilitarea internatului, construirea unei micro-ferme zootehnice cu o staţie de pompare ape uzate şi menajere, precum şi amenajarea a 10 garsoniere pentru cadrele didactice fără locuinţe.

„Partea cea mai grea a lucrărilor a fost respectarea termenului de finalizare a lucrărilor de către constructor. Am avut două prelungiri a termenului stabilit iniţial, dar proiectul s-a încheiat. (…) Săptămâna trecută am depus la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă cererea pentru emiterea autorizaţiei de siguranţă la incendii şi cred că vom primi acest document până la începerea anului şcolar”, a precizat managerul de proiect din cadrul Primăriei Tulcea, Maria Iacob.

Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat în anul 2007 lansarea Programului ‘Campusuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii’, colegiul tulcean fiind una din unităţile de învăţământ din ţară care urma să fie reabilitată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Din 2009, autorităţile naţionale nu au mai alocat fonduri pentru această investiţie, din suma plătită de la bugetul de stat achitându-se doar cheltuielile de proiectare.

Gravitatea problemelor existente la unitatea de învăţământ din Tulcea au obligat în anul 2010 municipalitatea să suporte cheltuielile pentru mare parte din lucrări. Patru ani mai târziu, Ministerul Dezvoltării Regionale a lansat un apel de proiecte pentru continuarea lucrărilor derulate la nivel naţional începând din anul 2007.

Valoarea proiectului derulat de Primăria Tulcea a fost de 19.429.248, 53 de lei, valoarea neeligibilă fiind d 6.885.791,94 de lei. În cadrul programului guvernamental anunţat în 2007 a fost inclus şi campusul unităţii de învăţământ din comuna Tolopog, judeţul Tulcea. AGERPRES