Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat, în cadrul competiției Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) proiectul „Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”. În cadrul acestei competiții, UAIC s-a clasat în primele 10 instituții de cercetare dezvoltare (Institute de cercetare-dezvoltare și Universități) din România, cu un punctaj de 87.01, fiind instituția cel mai bine clasată din Iași. Proiectul are un buget alocat de 5.4 milioane lei și va fi implementat la nivelul Departamentului de Cercetare şi Managementul Proiectelor, de o echipă coordonată de conf. univ. dr. abil. Alin Andrieș, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Obiectivul general al proiectului constă în susţinerea Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în vederea creșterea capacității de inovare, a competitivității și a impactului cercetării prin finanțarea excelenței. În acest scop, se va urmări atragerea și motivarea personalului de CDI, cu accent pe cercetătorii postdoctorali, pentru a-și dezvolta o carieră în activitatea de cercetare la nivel avansat, beneficiind de infrastructura instituțională și de programele de formare postdoctorală. Beneficiul pe termen lung în termenii dezvoltării durabile se va materializa prin atragerea și formarea resurselor umane în spiritul convergenței cu necesitățile de inovare ale societății și de abordare științifică interdisciplinară. De asemenea, este vizată dezvoltarea capacităţii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de valorificare şi difuzare a cunoştinţelor şi rezultatelor cercetării, prin iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat.

Având în vedere obiectivele prioritare care se regăsesc în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: consolidarea recunoașterii internaționale pentru calitate în cercetare, dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic, asigurarea bazei materiale pentru activitățile de cercetare și dezvoltarea personală a tinerilor cercetători.

Un accent deosebit în stabilirea domeniilor prioritare la nivelul Universității s-a pus pe susţinerea proiectelor de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice vizionare, cu grad ridicat de risc şi aflate în stadii incipiente, specifice domeniului de prioritate publică „Tehnologii noi şi emergente”. Astfel, sunt încurajate colaborări interdisciplinare care se bazează pe ştiintele avansate şi ingineria de ultimă oră, precum și valorizarea în sens economic a rezultatelor cercetării, generarea unor venituri din cercetare.

Proiectul își propune să genereze efecte pe termen lung,  prin dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare prin sprijinirea tinerilor cercetători și încurajarea acestora să efectueze stagii de formare și documentare (interne, internaționale și în mediu de afaceri). Un alt rezultat urmărit în proiect îl reprezintă întărirea potențialului științific al grupurilor de cercetători din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin schimburi de bune practici care să ofere cercetătorilor competențe diverse. De asemenea, este așteptată întărirea potențialului instituțional al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin dezvoltarea de facilități pentru susținerea transferului tehnologic, atât prin dobândirea de know-how cât și prin realizarea unui centru de inovare și transfer, care să asigure legătura dintre activitatea de cercetare și mediul economic. Nu în ultimul rând, proiectul vizează dobândirea atributului de „excelență” a cercetării, prin satisfacerea anumitor criterii cheie: interdisciplinaritate, dimensiune internațională, calitate, utilitate pentru societate, susținerea dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător.