Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iaşi pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu peste 6.200 de locuri, dintre care 3.425 de locuri la buget, în cele 15 facultăţi, la studii cu licenţă, şi 3.650 de locuri, dintre care 2.300 la buget, la cele 123 programe de master.

„Admiterea la cele 15 facultăţi se va face pe baza mediei generale de la examenul de Bacalaureat sau, în unele cazuri, se vor lua în considerare şi notele obţinute la anumite probe din cadrul acestui examen sau, la unele specializări, notele pe care le vor obţine candidaţii la probele suplimentare. Înscrierea dosarelor se poate face şi online”, a spus rectorul UAIC, Vasile Işan,

Conform acestuia, la şase facultăţi se vor susţine, în acest an, probe suplimentare, acestea fiind Facultatea de Drept, Facultatea de Informatică, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, la specializarea Kinetoterapie, la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, şi cea de Teologie.

Absolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursurile unei specializări într-o limbă de circulaţie internaţională vor susţine o probă de competenţă lingvistică, sub formă de test grilă sau interviu în limba de predare în care urmează să se desfăşoare specializarea respectivă ce va fi considerată probă eliminatorie şi va fi notată cu admis sau respins.

Pentru admiterea la masterat, la UAIC vor fi scoase la concurs 3.650 de locuri, 2.300 fiind locuri la buget, admiterea la cele 123 programe urmând să se facă pe baza mediei examenului de licenţă.
Excepţie fac programele de master de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, masterul Studii de dezvoltare internaţională, în limba engleză, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi Masteratul interdisciplinar de cercetare avansată în ştiinţe sociale din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, unde media de admitere se va calcula, în proporţii egale, pe baza mediei de la examenul de licenţă şi de la interviu.

Cei interesaţi să urmeze unul din cele 20 de mastere cu predare în limbă străină trebuie să susţină un interviu sau un test scris în limba în care se desfăşoară programul de studii, notat cu admis sau respins.

Sesiunea de admitere se desfăşoară în perioada 13-18 iulie. Rezultatele la admitere se vor afişa în perioada 19-24 iulie pentru licenţă, respectiv 19-22 iulie pentru master. AGERPRES