Conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va investi 2,5 milioane de lei pentru combaterea abandonului şcolar, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul superior românesc în ultimii ani, au anunţat reprezentanţii instituţiei.

Ordonatorul de credite al UAIC, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, a precizat că, în anul universitar 2017-2018, vor fi implementate şase proiecte diferite cu scopul de a sprijini studenţii care se confruntă cu dificultăţi de învăţare, de integrare sau probleme financiare, astfel încât să aibă posibilitatea de a absolvi facultatea.

„Din cele şase proiecte, trei dintre ele vizează în mod specific studenţii de la trei facultăţi: Geografie şi Geologie, Litere, respectiv Matematică. Pentru aceştia se vor organiza activităţi precum o mai bună informare asupra sistemului de sprijin pe care se pot baza în universitate de la sprijin financiar, până la sprijin în probleme emoţionale şi profesionale, desemnarea unor tutori personali care să urmărească îndeaproape dezvoltarea studenţilor, organizarea de ore de pregătire suplimentare sau grupuri de studiu studenţi-profesori, evenimente de carieră şi vizite la potenţiali angajatori, sesiuni gratuite de consiliere psihologică. Alte măsuri vizează creşterea motivaţiei de a învăţa prin organizarea de concursuri, de seminarii motivaţionale şi de creştere a încrederii în sine”, a afirmat Mihaela Onofrei.

Ea a mai spus că ratele de abandon ridicate sunt o problemă foarte des semnalizată la nivelul învăţământului superior românesc, aceasta fiind calculată la aproximativ 35% la nivel naţional.

„Facultăţile UAIC se confruntă cu această problemă mai ales în anul I de studiu, acolo unde riscul variază între 20% şi 40% – cu menţiunea că acest calcul îi include şi pe cei care se răzgândesc după admitere şi încheierea contractului de studiu, fără să se prezinte deloc la facultate. Printre factorii care îi determină pe unii tineri să renunţe la studii se numără: situaţia materială precară, lipsa unui mediu familial şi şcolar care să încurajeze eforturile pentru studii, alegerea inadecvată a facultăţii din cauza lipsei de informaţii din timpul liceului, informarea insuficientă la nivelul universităţii cu privire la posibilităţile de angajare, probleme de învăţare şi diferenţele foarte mari între stilul academic practicat în liceu şi tipul de predare dintr-o facultate”, a mai adăugat Mihaela Onofrei.

În opinia sa, prin implementarea proiectelor finanţate pe o perioadă de 27 până la 36 de luni, cele trei facultăţi îşi vor îmbunătăţi reţeaua de sprijin pentru studenţii aflaţi în situaţii dificile şi vor avea posibilitatea să acţioneze mult mai rapid atunci când aceştia se vor confrunta cu dificultăţi.

„Pentru a-i sprijini pe elevi să ia decizii mai bune cu privire la facultatea la care se vor înscrie sau parcursul profesional pe care îl aleg, Universitatea desfăşoară alte trei acţiuni: organizarea anuală, în perioada 2017-2019, a unei şcoli de vară destinată studenţilor din grupuri dezavantajate, organizarea de sesiuni de sesiuni de informare în liceele din mediul rural şi din oraşele mici şi îmbunătăţirea informării cu privire la posibilităţile de angajare în timpul şi după terminarea studenţiei”, a declarat reprezentantul UAIC.

Ea a reamintit că proiectul Şcolii de vară „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza”, a avut deja o primă ediţie în 2017, urmând ca până în 2019 să organizeze sesiuni de vară pentru 200 de elevi. Proiectul PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori împreună pentru creşterea echităţii sociale – se va desfăşura până la finalul anului 2017 şi va viza discuţii apropiate cu 500 de elevi din medii defavorizate, precum şi sprijinirea a 500 de studenţi UAIC aflaţi în risc de marginalizare.

Prin proiectul „ACCES”, dedicat angajabilităţii, Universitatea va urmări să înţeleagă mai bine aşteptările studenţilor şi mediului de afaceri legat de angajare, pentru a identifica decalajul dintre ceea ce ştiu, ce ştiu să facă şi ce se aşteaptă facă absolvenţii universităţii, faţă de ceea ce au nevoie cu adevărat companiile. Pentru a atenua această disparitate, studenţilor li se va oferi posibilitatea să participa la cursuri de formare pe acele abilităţi „soft skills” cerute de piaţa muncii.

„Fondurile au fost obţinute de Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ prin două tipuri de finanţări – Fondul de dezvoltare instituţională (FDI) şi ROSE – fonduri ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, dedicate reducerii abandonului şcolar în învăţământul secundar şi terţiar”, a menţionat Mihaela Onofrei, ordonator de credite UAIC. AGERPRES