univ_cuza_is.jpgReprezentanţii Universităţii Alexandru Ioan Cuza organizează cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen destinate femeilor, experţilor şi operatorilor mass-media, personalului şi managerilor autorităţilor locale.

Prof.univ.dr. Maria Nicoleta Turliuc, managerul de proiect a declarat presei că în perioada ianuarie-mai 2013, sunt organizate cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen.

Conform acestuia, înscrierile se fac până la data de 30 ianuarie 2013, la Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională pentru Femei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
La aceste cursuri se pot înscrie femeile, experţii şi operatorii mass-media din presa scrisă şi audiovizuală, dar şi personalul şi managerii autorităţilor locale din Regiunea de Nord-Est respectiv, din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui care sunt interesaţi de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive.

„Participanţii la acest curs vor acumula informaţii şi îşi vor dezvolta deprinderi esenţiale pentru o mai bună înţelegere a efectelor stereotipurilor de gen asupra evoluţiei psihologice a persoanei în mediul familial, şcolar, profesional. De asemenea, se va analiza şi înţelege impactul promovării în mass-media a stereotipurilor de gen. Cursul se desfăşoară pe parcursul a 50 de ore, din care 12 ore de instruire teoretică şi 38 de ore de activităţi practice în care se va elabora, sub îndrumarea formatorilor, un portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs. La finalul cursului va avea loc o probă de evaluare teoretică sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor dobândite. Cursanţii care obţin note peste 6 vor primi un certificat de absolvire a cursului ce va fi eliberat de Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi”, a declarat prof.univ.dr Maria Nicoleta Turliuc.

Ea a precizat că aceste cursuri se desfăşoară în cadrul proiectului ‘Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării. AGERPRES