Universitatea din Bucureşti implementează o serie de măsuri în vederea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi – studenţi, profesori şi personal administrativ -, prin intermediul proiectului intitulat „Educaţie incluzivă de calitate în cadrul comunităţii academice a Universităţii din Bucureşti, cu accent pe persoanele cu dizabilităţi”, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI).

Potrivit unui comunicat al instituţiei de învăţământ superior, în pregătirea anului universitar următor vor fi realizate lucrări de accesibilizare şi modernizare a infrastructurii de acces în spaţiile facultăţilor UB.

Totodată, vor fi făcute eforturi în vederea extinderii în facultăţi a sistemului de ghidaj cu tehnologie step-hear, pentru persoane cu deficienţe de vedere. Proiectul prevede şi intervenţii de accesibilizare a spaţiilor de învăţământ şi a celor locative destinate studenţilor cu dizabilităţi.

O dimensiune importantă vizează creşterea capacităţii universităţii de a oferi studenţilor cu dizabilităţi de vedere acces la informaţie şi educaţie de calitate prin intermediul tehnologiilor şi a componentelor software asistive achiziţionate.

De asemenea, începând cu anul universitar 2020 – 2021, Universitatea din Bucureşti va pune la dispoziţia studenţilor noi resurse educaţionale accesibilizate, adiţionale celor care există în momentul de faţă.

Studenţii cu dizabilităţi vor putea beneficia de sesiuni de consiliere, orientare în carieră şi mentorat, susţinute de specialişti în domeniu.

Nu în ultimul rând, o reţea de studenţi voluntari va oferi suport tinerilor cu dizabilităţi în accesarea serviciilor administrative şi educaţionale oferite de universitate.

„De altfel, eforturile de accesibilizare a resurselor educaţionale ale Universităţii din Bucureşti încep cu accesibilizarea secţiunii website-ului dedicat admiterii în cele 19 facultăţi din componenţa UB. Informaţiile legate de procedura de admitere în cadrul facultăţilor Universităţii din Bucureşti, dar şi conţinutul de promovare a programelor de studiu puse la dispoziţia studenţilor în sesiunea iulie 2020 sunt esenţiale în luarea unei decizii informate privind parcursul universitar individual. În acest sens, au fost făcute disponibile conţinuturile de site în format docx., accesibil oricărui soft cititor de ecrane, pentru fiecare dintre ciclurile de studii: licenţă, masterat şi doctorat. În plus, documentele cu informaţii referitoare la procesul de admitere, disponibile în format descărcabil şi editabil, permit un control ridicat asupra modului în care persoanele slab văzătoare interacţionează cu textul. Imaginile folosite în ilustrarea articolelor şi materialele grafice sunt dublate de texte alternative (alt text) care facilitează experienţa de navigare a paginii pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale„, afirmă sursa citată.

Prin intermediul dezbaterilor publice, echipa de proiect îşi propune să aducă în discuţie teme precum asigurarea accesului liber şi egal la educaţie de calitate, promovarea diversităţii şi a educaţiei incluzive, respectarea drepturilor omului şi asigurarea bunăstării tuturor beneficiarilor serviciilor de educaţie şi formare.

„Prin acest demers instituţional, Universitatea din Bucureşti face, astfel, un pas în plus în consolidarea spaţiului şi a culturii academice incluzive, pregătite să răspundă nevoilor reale ale persoanelor cu dizabilităţi şi ale celor provenind din categorii vulnerabile”, susţin reprezentanţii UB. AGERPRES