Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar, în care studenţii cu risc sunt consiliaţi pentru a face faţă stresului.
„UBB a lansat un proiect de prevenire a abandonului şcolar în învăţământul superior, în special în anul I, care se ridică la circa 18% la nivelul universităţii noastre Ne propunem extinderea spaţiilor existente ale Centrului de Învăţare prin crearea unor noi spaţii în tot Clujul, care să le permită studenţilor să participe la activităţi legate de viaţa universitară. Sunt vizaţi 600 de studenţi care vor putea să dobândească noi competenţe, cum ar fi scrierea unui eseu sau educaţie financiară, dar şi să participe la programe de consiliere, inclusiv în ceea ce priveşte stresul. Un student poate fi consiliat dacă îşi dă seama că nu poate face faţă specializării la care s-a înscris”, a declarat prorectorul UBB responsabil cu asigurarea calităţii, Marko Balint, managerul de proiect.
El mai spune că printre cauzele abandonului şcolar se numără problemele financiare şi/sau sociale în familie, precum şi lipsa unor competenţe din partea studenţilor. AGERPRES