Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este parte a unei alianţe internaţionale pentru realizarea unei universităţi europene InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University), a anunţat Biroul Media al instituţiei de învăţământ superior.

Constituită în mod oficial în data de 20 februarie, la Bruxelles, alianţa poartă numele InclusU şi este formată din Universitatea din Lille (Franţa), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (România), Universitatea din Malmö (Suedia), Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius (Lituania), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Roma Tre (Italia) şi Universitatea din Wrocław (Polonia), Universitatea din Lille, coordonatorul administrativ al alianţei, fiind cea mai mare universitate din Franţa, cu o prezenţă constantă în clasamentele internaţionale de prestigiu.

„Alianţa universitară InclusU este una robustă, creată pentru a reuşi în acest demers, fie acum, fie prin aplicaţiile deschise în următorii ani. Dar, în ultimă instanţă, acest demers este astfel gândit încât să conteze pentru internaţionalizarea UBB chiar în condiţiile în care nu s-ar câştiga finanţarea, deoarece viziunea şi angajamentul academic trebuie şi pot uneori să transceadă partea financiară”, a afirmat, potrivit comunicatului, rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop.

Alianţa InclusU face parte din Iniţiativa Universităţilor Europene (European Universities Initiative), care are la bază ideea formulată în anul 2017 de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, potrivit căreia Uniunea Europeană îşi propune ca, în anul 2024, să aibă aproximativ 20 de universităţi europene.

Conform sursei citate, o universitate europeană este definită ca o alianţă de universităţi de diverse profiluri şi cu acoperire geografică europeană cât mai largă, cu o strategie academică pe termen lung, axată pe sustenabilitate, excelenţă şi valori europene.

De asemenea, aceasta va oferi un curriculum centrat pe student, în cadrul unui campus inter-universitar în care studenţii pot elabora şi de jos în sus (bottom up) programe academice de interes şi unde mobilitatea academică este asigurată la toate nivelurile. Studenţii vor putea obţine diploma universitară combinând cursuri de la universităţile din alianţă.

În plus, universitatea europeană vizează rezolvarea de probleme europene majore, de actualitate, în abordări interdisciplinare, bazate pe cooperare între actorii relevanţi (studenţi/cadre didactice-cercetători/societate).

La rândul său, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice, Daniel David, a precizat că o astfel de universitate generează cunoaştere avansată – prin cercetare, diseminează cunoaşterea – prin activităţi de predare-învăţare care formează cetăţeni activi în societate şi utilizează cunoaşterea – prin activităţi inovatoare de calitate către comunitate şi societate.

„UBB are, în istoria ei şi în Carta proprie, angajamentul pentru un profil de universitate de excelenţă de talie internaţională (world-class). (…) Există două căi majore spre statutul de universitate world-class, de cele mai multe ori angajate cumulativ de universităţile de succes în acest demers. Prima cale se bazează pe competitivitate academică susţinută financiar şi legislativ. UBB îşi asumă această cale, mai ales la nivel de master/doctorat, deşi nu o poate face maximal din cauza subfinanţării şi a contextului legislativ din ţară, complet devaforabil competitivităţii-excelenţei academice. A doua cale se bazează pe creşterea potenţialului intelectual (de exemplu, de inteligenţă/creativitate) prin sporirea capitalului uman şi social al universităţii pe baza unor mecanisme de incluziune”, a declarat Daniel David.

El a subliniat că UBB, prin InclusU, îşi propune să valorifice la maximum această cale pentru atingerea statutului academic de tip world-class, însă trebuie să utilizeze programatic această cale, indiferent dacă finanţarea va fi sau nu obţinută în acest demers specific.

Universitatea Europeană InclusU reuneşte universităţi tradiţionale şi mai noi, din nordul, sudul, vestul şi estul Uniunii Europene, din capitale, oraşe de graniţă sau localităţi dinamice, din zone mai bogate sau mai puţin dezvoltate, se mai arată în comunicatul UBB.

„Valorile angajate de InclusU, în spiritul definit de iniţiativa de a crea universităţi europene, sunt Inclusiveness (pentru a valorifica la maximum potenţialul uman), Civic-mindedness (sprijinind formarea de cetăţeni activi, care contribuie la o societate avansată bazată pe cunoaştere, în logica sustenabilităţi şi politicii green responsabile), Openness (în relaţia cu societatea) şi Quality (angajând excelenţa în cercetare, predare şi în relaţia cu societatea, influenţând transversal toate celelalte trei valori)”, se mai menţionează în comunicat.

La constituirea oficială a consorţiului au participat, din partea Universităţii Babeş-Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David, prof. univ. dr. Bálint Markó, prorector pentru linia de studii în limba maghiară, extensiile, relaţia cu universităţi maghiare, asigurarea calităţii, respectiv prof. univ. dr. Sergiu Mişcoiu, directorul Centrului pentru Cooperări Internaţionale. AGERPRES