univ_bolyai_2008.jpgUniversitatea Babeş-Bolyai (UBB) solicită autorităţilor centrale ale statului respectarea autonomiei universitare şi a autonomiei financiare, pentru ca în acest fel să se poată asigura plata integrală a burselor studenţilor şi nu reducerea lor, precum anunţă Guvernul şi ministerul de resort.

Totodată, UBB le-a solicitat autorităţilor de la Bucureşti, printr-o scrisoare deschisă dată publicităţii marţi, respectarea Legii finanţelor publice (2003), în care universităţile de stat sunt considerate instituţii nebugetare, care intră în relaţii contractuale cu statul şi cu unităţi economice.

În prezent, Prorectoratul, Direcţiunea Generală şi Prefectura studenţilor din UBB inventariază toate resursele – alocaţiile de stat, resursele proprii şi cele europene, subvenţiile, bursele acordate din sfera privată etc. – pentru a menţine nivelul burselor studenţilor şi a mări competitivitatea celor oferite de instituţia de învăţământ superior. Rectoratul universităţii anunţă, de asemenea, prin scrisoarea citată, că până la 15 septembrie instituţia va elabora şi instala un sistem propriu de burse, competitiv în spaţiul european. Pe de altă parte, Clubul ”U Cluj” şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor fi sprijinite, inclusiv material, de UBB în vederea participării la Champions League. În 2009, UBB a obţinut primul loc pe ţară pentru cercetarea ştiinţifică.


Tot în 2009, Rectoratul a solicitat oficial, în baza deciziei Senatului UBB, evaluarea internaţională a instituţiei de către experţi din Germania iar în acest context, la toate nivelurile – catedră, departament, extensie, facultate, unitate – continuă, în prezent, acţiunile care vizează optimizarea curriculară, asigurarea echipamentelor, dinamizarea cercetării ştiinţifice, extinderea serviciilor către comunitate, informatizarea avansată, precum şi îndepărtarea unor nereguli. Potrivit unei recente hotărâri a Consiliului de Administraţie (CA) al UBB, „neregulile perpetuate de unele persoane din instituţie vor fi eliminate prin măsuri ferme, până la 15 iulie”.


Măsurile vor viza eliminarea din sistem a situaţiilor privind: ”persoane care nu au publicat nimic în disciplinele pe care le ocupă profită de funcţiile lor publice actuale şi presează să devină profesori universitari; persoane cu acces la funcţii publice care caută să-şi promoveze interesele private, indiferent de valoarea profesională şi de adecvarea pentru programele UBB; conducători de doctorat care dau note maxime unor candidaţi modeşti la absolvire, în specializări pe care aceştia nu le-au absolvit niciodată; persoane care au, în cărţile lor, pasaje întregi din cărţile altora, fără citare; persoane care nu îşi ţin orele şi delegă apropiaţi care nu au calificarea în specialitate”. AGERPRES