actored_bannere.jpg
508 de cadre didactice din județele Brăila și Prahova, care au constituit a V-a serie de formare, au susținut ultimele examene de evaluare finală din proiectul ActorED. Examenele au fost organizate în cadrul celor 4 programe de formare continuă derulate în proiect și s-au desfășurat în paralel, în ambele județe în care s-a implementat proiectul. În urma examenelor, 268 de cadre didactice din județul Brăila și 237 din județul Prahova au absolvit cele 4 cursuri de formare profesională și au obținut certificatele și cele 100 de credite profesionale transferabile. Cursurile seriei a V-a de formare s-au desfășurat în perioada 02 martie 2013 – 21 iulie 2013.

Programele de formare profesională dezvoltate și acreditate în cadrul proiectului sunt Formarea competențelor IT, Proiectarea și implementarea curriculum-ului centrat pe competențe, Managementul clasei – gestionarea situațiilor de criză și Metode interactive de predare – învățare. Specificul acestora răspunde nevoii cadrelor didactice de a utiliza noi metode de învăţământ și noi instrumente, în concordanță cu evoluția societății, determinând, totodată, creșterea calității educației și a performanței didactice.

În cadrul acestor programe de formare profesională, accentul a fost pus pe dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare respectiv: capacități de a utiliza instruirea asistată de calculator, de a folosi echipamentele de calcul, a tehnologiei informaționale și de comunicare, familiarizarea și operarea corectă cu noile concepte cheie introduse în limbajul psihopedagocic, îndeosebi cu cele specifice domeniului proiectării curriculare, transpunerea în practica educațională de modalități inovatoare și eficiente de organizare a componentelor curriculum-ului, dezvoltarea competențelor pedagogice și de management al carierei, perfecționarea abilităților de aplicare a noilor strategii și tehnici de intervenție în situațiile de (micro)criza educațională, dezvoltarea competențelor metodologice de a utiliza metode și tehnici de predare-învățare într-un demers didactic centrat pe elev.

Proiectul ”Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2013.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați www.actored.ro.

actor_ed.jpeg