Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a anunţat că dezvoltă în continuare procesele de digitalizare şi modernizare tehnologică în plan educaţional şi operaţional, realizând noi platforme şi structuri inovative ce au ca principal obiectiv punerea la dispoziţia studenţilor a unor „plaje” informaţionale extinse.

UMF „Carol Davila” demarează proiectele şi activităţile din cadrul Centrului de inovaţie şi e-Health (CieH) care are ca scopuri principale dezvoltarea de noi aptitudini digitale pentru studenţi şi cadre didactice, întărirea relaţiilor cu autorităţile guvernamentale şi aducerea de finanţări suplimentare prin proiecte din fonduri nerambursabile sau cu parteneri privaţi.

„Pe lângă educaţia şi cercetarea în sectorul e-Health, CieH vizează dezvoltarea de aplicaţii inovative pentru sectorul sănătăţii digitale, pentru a deservi actorii implicaţi în domeniul medical. Acesta va susţine şi transferul tehnologic al soluţiilor viabile şi valorificarea rezultatelor acestora”, a declarat rectorul Viorel Jinga.

Printre primele proiecte demarate în cadrul CieH se remarcă Laboratorul de Printare 3D. Bazele acestuia au fost puse printr-o colaborare cu Asociaţia Medicală Română de Biomodelare 3D (AMRB 3D). Laboratorul este dotat cu imprimante ce utilizează tehnologia FDM (Fused Deposition Modeling) şi tehnologia SLA (stereolitografie). Aici studenţii pot învăţa să opereze cu noi software-uri de prelucrare a imaginilor CT (Computer Tomograf) sau de design virtual. Totodată, este pusă la dispoziţie o bogată bibliotecă CAD (computer-aided design) dotată cu modele anatomice virtuale disponibile pentru explorarea anatomiei, fiziologiei şi patologiei.

„Chiar dacă întreg contextul pandemic actual este foarte dificil, sunt sigur că tânăra echipă din cadrul Laboratorului de printare 3D va contribui la dezvoltarea procesului educaţional din UMFCD atât prin componenta de educaţie online susţinută de derularea webinariilor instructive, cât şi prin dezvoltarea de modele virtuale 3D cu aplicabilitate în diverse discipline, precum histologie, biologie celulară, sau modele printate 3D ce vor fi folosite pentru exersarea tehnicilor practice în stomatologie de la distanţă”, a precizat Viorel Jinga. AGERPRES