umf_bucuresti.jpgUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va organiza la 23 iulie examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2014 – 2015 la cele patru facultăţi: Medicină, Farmacie, Medicină Dentară şi Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Potrivit unui comunicat de presă al UMF remis marţi AGERPRES, înscrierile vor avea loc în perioada 14 – 18 iulie, între orele 9,00 şi 15,00, la secretariatele facultăţilor.

Astfel, candidaţii trebuie să-şi întocmească un dosar ce va conţine următoarele: o cerere de înscriere ce va fi completată la secretariat pe calculator şi semnată de candidat după examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv, diplomă de bacalaureat, diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de MEN (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României), adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare), diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.

De asemenea, candidaţii vor trebui să deţină o copie după cartea de identitate, sau paşaportul valabil, copie legalizată a certificatului de naştere, copie legalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul, adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original, patru fotografii color tip buletin, dosar plic şi chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere în valoare de 200 de lei. AGERPRES