Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti scoate la concurs pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018 – 2019, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală un număr de 1.402 locuri, dintre care 1.100 finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă.

„În ceea ce priveşte repartizarea cifrei de şcolarizare pe facultăţi pentru admiterea în anul universitar 2018 – 2019, aceasta creionează pentru specializarea „Medicină” un număr de 360 de credite, pentru o durată de 6 ani de studiu (569 de locuri finanţate de la buget şi 200 locuri cu taxă). Pentru specializarea „Medicină dentară” regăsim un număr similar de credite, pentru aceeaşi perioadă de studiu (171 locuri finanţate de la buget şi 70 locuri cu taxă), la Facultatea de Farmacie – 300 de credite pentru 5 ani de studiu (171 locuri finanţate de la buget şi 20 locuri cu taxă), în timp ce la FMAM – pe segmentul Moaşe şi Asistenţă medicală generală pentru 4 ani de studiu, 240 de credite (110 locuri finanţate de la buget şi 0 locuri cu taxă), iar pentru alte specializări FMAM care însumează 3 ani de studiu şi 180 de credite au fost repartizate 79 de locuri finanţate de la buget şi 12 de locuri cu taxă. Amintim faptul că, în anii precedenţi, la UMF „Carol Davila” au fost scoase la concurs 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 de locuri cu taxă, iar în 2016 acestea au însumat 1.420, dintre care 470 de locuri cu taxă”, precizează instituţia de învăţământ superior.

Potrivit sursei citate, înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor în perioada 12 – 18 iulie, între orele 9,00 – 16,00.

Anul acesta, taxa de înscriere este de 250 de lei pentru toate facultăţile şi specializările, 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare. În cazul retragerii din concurs înaintea desfăşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

Potrivit legislaţiei în vigoare, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

Pentru anul universitar 2018 – 2019, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru orfanii de ambii părinţi, candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial, copiii din familiile afectate de catastrofe naturale, eroii revoluţiei române şi copiii acestora.

De asemenea, UMF „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de MEN, la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie. AGERPRES