Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) va primi finanțare pentru toate cele șase proiecte depuse în competiția națională FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) pentru 2018, în valoare de 1.365.000 lei.

Făcând o comparație cu celelalte Universități de Medicină și Farmacie din țară, UMF Iași se situează pe primul loc atât în privința numărului de proiecte aprobate cât și a sumei totale primite pentru finanțarea proiectelor.

Competiția FDI 2018 este coordonată de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care a evaluat și selectat proiectele depuse de universități. În total, universitățile de stat au propus un numar de 239 astfel de proiecte, fondul alocat de Ministerul Educației Naționale fiind de 44,38 milioane de lei, mai mare decât anul trecut când a fost de 23,5 milioane lei.

În ceea ce privește proiectele depuse de UMF Iași, acestea continuă domeniile din anul anterior:

  • Creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
  • Internaționalizarea învățământului superior din România
  • Creșterea capacității instituționale

Pe lângă proiectele care vizează continuarea unor inițiative demarate în anul precedent, conducerea Universității urmărește și o serie de acțiuni noi, cum ar fi:

  • Asigurarea funcționării în bune condiții a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităţilor
  • Inființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Imbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Susținerea cercetării de excelență din universități.

Anul trecut, UMF Iași a obținut în competiția FDI 2017 o finanțare de 545.000 lei iar anul acesta, totalul este de 1.365.000 lei.