umfcluj_logo.jpgCENTRUL DE APTITUDINI PRACTICE ŞI SIMULARE ÎN MEDICINA este cel mai modern şi complex centru de profil şi singurul din România care reuneşte simulări pentru manopera şi tehnici medicale pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor.

Centrul are ca scop al funcţionării creşterea siguranţei pacientului şi a actului medical şi oferă o metodă modernă de învăţământ, care permite studenţilor, rezidenţilor şi medicilor specialişti să îşi însuşească aptitudinile practice. Noile metode de educaţie şi practică medicală bazate pe simulare permit câştigarea competentelor şi atitudinilor medicale corecte, într-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, după un program bine structurat şi, foarte important, fără riscuri asupra pacienţilor.

Prin expunerea progresivă a cursanţilor (studenţi şi medici) la diferite aspecte provocatoare ale activităţii medicale, similare cu ceea ce se întâlneşte în practica de zi cu zi, se vor reduce erorile şi va fi crescută calitatea actului medical. Existenţa scenariilor complexe, interdisciplinare, va permite învăţarea lucrului în echipă şi al managementului situaţiilor critice.

Obiectivele centrului de simulare sunt:

– Îmbunatăţirea permanentă a sistemului educaţional medical prin folosirea celor mai eficiente metode de training, a celor mai performante echipamente şi tehnologii, astfel încât pacienţii să beneficieze de îngrijire medicală de vârf în condiţii de siguranţă maximă.

– Folosirea tehnicilor şi echipamentelor de simulare medicală în scopul asigurării învăţării individualizate, atât la nivel cognitiv, cât şi procedural.

– Promovarea învăţării interdisciplinare şi a lucrului în echipă, îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare şi creşterea profesionalismului.

– Oferirea posibilităţii de a creşte nivelul de dezvoltare profesională al cadrelor medicale, la nivel teoretic şi practic, ca suport al educaţiei medicale continue.

– Creşterea nivelului de educaţie medicală prin simulare, dezvoltând metode inovative de predare şi participând la studii şi cercetări în domeniu.

– Colaborarea cu unităţile medicale şi cu structurile implicate în asistenţa medicală la nivel local şi naţional, în vederea creşterii siguranţei actului medical. Pe acelaşi plan, se doreşte introducerea standardelor şi acreditărilor specifice diferitelor aspecte ale medicinei moderne.

Centrul se întinde pe o suprafaţă de 500 mp şi este format din patru laboratoare – imagistică, prim-ajutor şi resuscitare pentru copii şi adulţi, nursing şi intervenţii chirurgicale – în care se vor studia tehnici chirurgicale de bază, tehnici chirurgicale avansate, chirurgie minim invazivă, microchirurgie, ultrasonografie, endoscopie, management cale aeriană, obstetrică, examinări clinice, traumă, suport vital bazal, suport vital avansat, terapie intensivă, anestezie, nursing şi îngrijire plăgi.

„Ne bucurăm că am reuşit să inaugurăm cel mai complex şi modern Centru de Simulare în medicină din ţară. Centrul poate ajunge la nivelul celor din S.U.A şi Israel, care au cele mai performante unităţi de profil din lume. Realizarea lui a reprezentat un efort considerabil, atât din punct de vedere al finanţării cât şi logistic şi al resurselor. Prin acest centru urmărim să creăm un pol de excelenţă, un punct real de interes pe harta cercetării ştiinţifice internaţionale. Centrul va fi nu doar o zonă de educaţie medicală la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional prin dezvoltarea de parteneriate cu companii naţionale şi multinaţionale. Sunt încrezător că C.A.P.S.M. va deveni un punct de referinţă în educaţia medicală din Europa”, a declarat Prof. Dr. Constantin Ciuce – Rectorul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

În acest sens s-a realizat un parteneriat între UMF ”Iuliu Haţieganu”cu firma Karl Storz pentru:

1. Susţinerea tuturor cursurilor multidisciplinare cu truse de instrumentar specific fiecărui curs în parte, raportat la numărul de participanţi la cursuri

2. Invitarea de lectori/speakeri din ţară şi străinătate, care îşi vor împărtăşi experienţa profesională cu cursanţii, organizatorii locali ai cursurilor şi societatea medicală locală

3. Organizarea de Training pentru organizatorii de cursuri – train the trainer

4. Implicarea în proiecte de cercetare şi dezvoltare a unor prototipuri / noi instrumente de chirurgie minim-invazivă şi atragerea de fonduri europene către Centrul de simulare în vederea dezvoltării tehnicilor minim-invazive în medicină.

Centrul de simulare se adresează studenţilor de la Facultatea de Medicină care prin participarea la sesiuni de activităţi practice vor dobândi deprinderi de bază necesare în practica medicală, se vor obişnui cu protocoalele de diagnostic şi terapie, vor învăţa să reacţioneze în anumite contexte critice şi vor învăţa să integreze cunoştinţele teoretice în partea practică, pentru a obţine un diagnostic corect.

Centrul se adresează şi medicilor rezidenţi care îşi vor consolida abilităţile practice şi îşi vor însuşi tehnici/manopere speciale, în concordanţă cu disciplina în care se specializează.

Centrul este deschis şi colaborării cu unităţile sanitare din judeţul Cluj şi din ţară, astfel încât personalul medical să poată beneficia de facilităţile şi expertiza Centrului, adaptat specialităţii şi nivelului de pregătire individual. De asemenea, pot beneficia de facilităţile centrului şi studenţii şi medicii specialişti, interesaţi de perfecţionarea profesională, prin participarea la cursuri specifice şi prin activităţi de colaborare educativă şi de cercetare.

Cursurile din cadrul Centrul de Simulare vor începe în primăvara lui 2012 şi vor fi coordonate de cadre didactice cu notorietate naţională şi internaţională în ariile lor medicale.