Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este din nou prezentă în topurile celor mai prestigioase clasamente internaționale din domeniul academic: Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects și Scimago Institutions Ranking.

Bine cunoscutul clasament universitar Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 clasifică instituțiile de învățământ superior din lume în 54 de domenii aferente pentru cinci zone tematice fundamentale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale. UMF “Iuliu Hațieganu” se situează pe locul al doilea la nivel național în domeniul Științe Medicale, pe subiectul Medicină clinică și se regăsește în top 401-500 la nivel mondial.

Indicatorii de performanţă ai acestei clasificări se bazează pe performanţa academică obținută prin activitatea de cercetare ştiinţifică, pornind de la date disponibile la nivel internaţional din surse ca Web of Science şi InCites (ale Clarivate Analytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor. Acești indicatori de performanţă măsoară producția ştiinţifică, calitatea cercetării, gradul de colaborare internațională, cercetarea de bună calitate și cele mai înalte recunoașteri academice. Clasificarea Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, dezvoltată de Universitatea Jiao Tong Shanghai din China, a fost publicată pentru prima oară în 2009 şi este una dintre cele mai bine cotate la nivel internaţional, reprezentând un punct de referinţă în strategiile universităţilor care doresc să devină actori de nivel internaţional în mediul academic.

Scimago Institutions Ranking (SIR) este o clasificare a instituțiilor academice și de cercetare, clasificate în baza unui indicator compus, care combină trei seturi de indicatori diferiți: performanța cercetării, rezultatele inovării și impactul social. În acest clasament, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca ocupă a doua poziție pe domeniul cercetare și locul al treilea la nivel general, în topul celor 28 de instituții de învățământ superior din România. Sunt înscrise doar universitățile care îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate.

Scimago Institutions Ranking reprezintă o resursă importantă pentru analiza și evaluarea instituțiilor de cercetare din întreaga lume. Se evaluează rezultatele cercetării cu scopul de a oferi informații utile instituțiilor, factorilor de decizie politică și responsabililor pentru activitatea de cercetare, astfel încât aceștia să fie în măsură să îmbunătățească rezultatele activității științifice.

“Cercetarea coordonată cu viziune integratoare și de internaţionalizare, sustenabilă prin proiecte, este una dintre prioritățile activităţii noastre ca universitate de cercetare avansată. Prin ea ne menţinem și creștem recunoașterea naţională și internaţională, prestigiul și competitivitatea într-un context în care acest aspect are o importanţă globală din ce în ce mai însemnată.”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.