umftgmures_mare.jpgSenatul şi Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş au apelat la Justiţie pentru soluţionarea problemei generate de aprobarea Cartei Universitare, contestată de unii politicieni şi de o serie de cadre didactice, pe fondul tendinţelor de separare manifestate de secţia maghiară.

Anunţul a fost făcut, miercuri, printr-un comunicat de presă, de Senatul UMF Târgu Mureş şi de rectorul universităţii, prof.univ. dr. Constantin Copotoiu, care susţin că au ales calea instanţei de judecată pentru ca problema să fie tranşată în mod obiectiv.

„Ca urmare a unor dispute generate de aprobarea Cartei Universitare şi a exprimării unor tendinţe de separare a învăţământului superior medical din Târgu Mureş, am decis iniţierea unui demers judiciar în contencios administrativ la Curtea de Apel competentă, introdus la data de 21 februarie 2012 (…) Cum Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş s-a adresat justiţiei, care să judece imparţial, ca o putere separată în statul de drept, nutrim speranţa că sub cupola dreptăţii se va pronunţa o hotărâre în conformitate cu legile şi interesele naţionale ale statului român”, se arată în comunicat.

În document se arată că având în vedere demersul în justiţie referitor la valabilitatea Cartei Universităţii, atât rectorul, cât şi Senatul UMF solicită încetarea oricărui amestec în problemele care revin exclusiv corpului academic al universităţii şi organelor din structura conducerii, alese după proceduri transparente şi democratice. „Preocuparea asiduă demnă pentru lucruri mai bune a unor politicieni locali, cu motivaţia ascunsă a unui an electoral, pentru a aduce reglementări care nu sunt oportune, oricât de ‘captivantă’ li se pare, cerem să înceteze (…) Rugăm să fie abandonate tendinţele de denigrare, total contrare spiritului unei critici analitice şi obiective; la fel, să fim lăsaţi în afara unor trocuri politice prin care să fim puşi în faţa unor stări de lucruri împlinite”, se arată în document.

Conducerea UMF Târgu Mureş a susţinut că, în ultima perioadă s-a constatat „o presiune negativă a unor factori externi perturbatori, cu tendinţa, până la urmă nereuşită, de a destabiliza structura identitară a Universităţii de Medicină şi Farmacie, de a semăna neîncredere distructivă în privinţa coeziunii corpului didactic şi academic, tendinţă căreia, dacă i s-ar fi dat curs, ar fi dus la diminuarea semnificativă a calităţii şi prestigiului universităţii cu consecinţe negative pentru membrii comunităţii, atât români cât şi maghiari”.

În comunicat se mai arată că ‘ingerinţe politice inadmisibile, contrare textelor exprese ale Legii educaţiei, cât şi principiului autonomiei universitare au adus prejudicii de imagine şi că acele comentarii „lipsite de consistenţă profesională în media şi spaţiul public, au fost instrumentate în mod concentric, împreună cu presiuni politice şi administrative lipsite de raţiune ştiinţifică, în afara cadrului instituţional şi fără o cunoaştere adecvată a sistemului”.

Reprezentanţii UMF Târgu Mureş au subliniat că medicina şi medicul ocrotesc fiinţa umană conform jurământului lui Hipocrate, „cu principii şi mijloace care nu au nimic de-a face cu vremelnicele conjuncturi politice”.

Conducerea universităţii mureşene a precizat că rămâne deschisă la colaborare şi comunicare în cadrul instituţional, legal, cu toate autorităţile „de bună-credinţă interesate în promovarea învăţământului superior medical şi, totodată, cu deplină transparenţă, pentru cunoaştere publică şi accesul tinerilor, indiferent de limba pe care o vorbesc, spre formare în laboratoarele şi amfiteatrele noastre”. AGERPRES