Curtea Constituţională a constatat, pe 8 mai, că dispoziţiile articolului 37 alineatul 3 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Potrivit unui comunicat de presă al CCR, dispoziţiile în cauză, care spun că ‘Funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin instrucţiuni proprii’, încalcă dispoziţiile art.73 alin.(3) lit.t), coroborate cu ale art.118 alin.(2) din Constituţie, potrivit cărora statutul cadrelor militare se stabileşte prin lege organică.

„Curtea a reţinut că funcţiile de instructori militari sunt prevăzute cu grade militare, iar aspectele esenţiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea şi avansarea în grade militare, trebuie reglementate prin lege organică, iar nu prin acte normative de rang inferior legii. În aplicarea art.37 alin.(3) din Legea nr.1/2011, se ajunge la situaţia în care un aspect esenţial, care vizează o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, să fie reglementat printr-un act administrativ. Astfel, delegarea atribuţiei de a stabili aceste norme către un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest tip de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. Prin urmare, Curtea a constatat că sunt încălcate şi dispoziţiile art.1 alin.(4) şi (5) din Constituţie”, se precizează în comunicat.

De asemenea, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5 alin.(2) şi art.109 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. AGERPRES