teza cu sub unic.jpgUn eşantion pilot format din elevii din clasele a VI-a din 86 de şcoli din toată ţara va susţine miercuri o evaluare la limba română şi comunicare şi la matematică şi ştiinţe, fiecare cu o durată de două ore.

Testele sunt realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, pe baza programelor şcolare în vigoare, şi conţin sarcini de lucru şi stimuli vizuali adecvaţi vârstei elevilor. Corectarea lucrărilor se va realiza la nivelul comisiilor judeţene de evaluare, dar elevii nu vor primi note sau calificative.

Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că răspunsurile vor fi apreciate pe baza unor coduri care au ataşaţi descriptori de performanţă, după modelul testărilor internaţionale, iar codurile corespunzătoare răspunsurilor elevilor vor fi încărcate pe o platformă electronică, în conformitate cu prevederile metodologiei, cu scopul de a facilita analizele ulterioare. Formatul testelor şi al sarcinilor de lucru este asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor de 10 – 12 ani – IEA TIMSS şi IEA-PIRLS.

„Scopul pilotării este acela de a verifica procedurile de administrare, structura testelor şi a caietelor cadrului didactic, de a identifica punctele tari şi punctele slabe ale procesului de evaluare, în vederea generalizării”, susţin reprezentanţii MEN.
Testarea prin evaluarea naţională pentru anul şcolar 2012 – 2013 nu este un instrument de evaluare instituţională şi nici de evaluare individuală a elevilor, iar rezultatele nu vor fi folosite pentru ierarhizarea şcolilor. Raportul tehnic rezultat în urma evaluării va urmări obţinerea unor estimări corecte şi eficiente ale nivelului cunoştinţelor şi ale deprinderilor de bază ale elevilor, precum şi progresul acestora de-a lungul timpului, prin comparaţii cu rezultatele obţinute la evaluările naţionale anterioare.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) intenţionează să extindă programul evaluărilor naţionale la toate şcolile din ţară, pentru a putea monitoriza, în mod eficient, standardele curriculare şi pentru a informa în mod sistematic atât factorii de decizie, cât şi profesioniştii din domeniu cu privire la evoluţia acestora.
Evaluarea naţională este organizată şi administrată conform prevederilor articolului 74 (3) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi, respectiv, conform prevederilor Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a, aprobată prin OMECTS nr. 6584 din 20 decembrie 2012. AGERPRES