Profesori ieşeni se află la Madrid (Spania), pentru a participa la Seminarul internaţional ”Educaţia incluzivă. O necesitate fundamentală în contextul unei Europe diverse, multiculturale şi multilingvistice”, eveniment care se desfăşoară timp de trei zile la Centrul Universitar La Salle. Prof.dr. Bogdan Neculau, inspector pentru educaţie permanentă în Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, a declarat că această manifestare este inclusă în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci LLP-LdV/PAR/2011/RO/007.

Conform sursei citate, partenerii proiectului sunt instituţii educaţionale din Franţa, Belgia şi Spania şi România. Partenerii din România sunt Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Şcoala Normală ”Vasile Lupu”.

”Temele prezentate şi intervenţiile participanţilor se axează pe cadrul legislativ naţional şi european ce vizează educaţia incluzivă, fiind astfel evidenţiate posibilităţi şi limite ale acestui tip de educaţie în fiecare ţară participantă, dar şi metode şi strategii utile în această secvenţă a ansamblului educaţional, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi a dezvoltării plenare a copilului cu CES, pentru ca acesta să poată face faţă cu succes provocărilor societăţii cunoaşterii. Experienţa participanţilor, discuţiile purtate, au generat concluzii utile pentru ceea ce înseamnă viitorul educaţiei incluzive în cadrul sistemelor educaţionale, ţinându-se cont, desigur, de tot ceea ce înseamnă context şi diversitate socio-culturală”, a spus prof.dr. Bogdan Neculau.

Următoarea etapă a proiectului va consta într-o conferinţă internaţională ce va avea loc în luna iunie, la Iaşi, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”. ”Produsul final al parteneriatului îl va reprezenta volumul internaţional publicat de Universitatea La Salle Madrid, cuprinzând reflecţiile participanţilor referitor la metode şi strategii inovatoare de predare-învăţare pentru formarea competenţelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice pentru învăţământul primar şi preprimar”, a declarat prof. dr. Irina Cosovanu, de la Şcoala Normală Vasile Lupu, coordonatorul european al Proiectului Leonardo. AGERPRES