univ_pitesti.jpgÎn anul universitar 2010-2011, Universitatea din Piteşti implementează, pentru al doilea an, Proiectul „Erasmus” de tip Program Intensiv, cu titlul „Stabilitate şi securitate pentru dezvoltare europeană durabilă” (titlul original – „Stability and security for European sustainable development” – SSESD) şi număr de referinţă 10-EIP-RO PITEŞTI01.
Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, componenta Erasmus, adresată învăţământului superior.

Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan şi constă în organizarea unui program intensiv de studiu adresat studenţilor români şi străini de la specializările Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Drept, Administrarea Afacerilor, Ştiinţe Politice.


La acest program de studiu participă 5 studenţi de la Universitatea din Piteşti şi 20 de la instituţiile partenere: Johannes Kepler Universitaet Linz (Austria), St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria), Public Institution College of Social Sciences Klaipeda (Lituania), Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia), University of Wroclaw (Polonia).
Disciplinele din cadrul programului de studiu vizează teme de mare actualitate, precum instituţionalizare şi reformă în UE, stabilitate prin securitate, politici şi programe ale UE, strategii în cadrul dezvoltării economice europene, acquis-ul comunitar – tendinţe şi dezvoltări, globalizare versus europenizare în mediul de afaceri.


Cursurile vor avea loc în perioada 8-22 mai 2011 şi se vor finaliza cu organizarea unui atelier de lucru pe tema securităţii şi stabilităţii regionale, ocazie cu care studenţii vor avea prilejul de a discuta cu experţi din domeniu şi de a-şi prezenta propriile lucrări ştiinţifice realizate pe parcursul celor două săptămâni de studiu la Universitatea din Piteşti.


Impactul primului an al proiectului a fost unul extrem de bun, cei 25 de studenţi care au absolvit deja cursul intensiv în mai 2010 apreciind valoarea ştiinţifică a cursului, a şcolii româneşti în general şi profesionalismul cadrelor didactice cu care au lucrat, cultura românească, frumuseţea peisajului, vestigiile istorice şi arhitecturale din zona Argeşului şi, dincolo de câştigul profesional, prieteniile închegate cu ceilalţi studenţi români şi străini.