univ_bc_in2rural_2016.jpgPe 27 octombrie, în sala Senatului Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc un eveniment din cadrul proiectului IN2RURAL – Practici inovatoare în domeniul energiilor regenerabile pentru a îmbunătăți inserţia profesională în mediul rural, proiect finanțat prin programul Erasmus +, Componenta învățământ universitar: Parteneriat strategic în domeniul educației, instruirii și tineretului.

Manifestarea a fost dedicată prezentării rezultatelor celui de al doilea an al proiectului, evenimentul centrându-se pe modulele de curs online dezvoltate și deschise studenților celor trei instituții de învățământ universitar partenere în proiect: Universitatea Jaume I Castellon, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea Karoly Robert din Gyöngyös.

Cursurile online au avut ca scop formarea studenților în domeniul energiilor regenerabile, dar cu aplicabilitate în mediul rural, fiind luate în considerare toate aspectele pe care exploatarea acestor resurse o poate avea: efecte sociale, economice, de impact și de mediu. Studenții înscriși la cursuri au avut de parcurs inițial un modul de engleză tehnică, conținând terminologii din domeniul energiilor regenerabile, urmat apoi de un modul dedicat prezentării specificului mediului rural și a energiilor disponibile în aceste zone. În cadrul cursului s-a ales prezentarea în detaliu a trei forme de energie regenerabilă, disponibile din abundență în mediul rural și care au făcut obiectul următoarelor module: energia fotovoltaică, a biomasei și energia eoliană.

Pentru absolvirea fiecărui modul, participanții la curs au trebuit să dezvolte un studiu de caz, dintre cele propuse de lectori, care trebuia sa urmărească toate aspectele necesare implementării unui astfel de proiect: tehnice, economice, de impact de mediu, etc. Toți cei zece studenți înscriși au absolvit cu punctaj maxim toate modulele de curs și în cadrul ceremoniei li-au înmânat diplomele de absolvire.

Evenimentul a inclus și prezentările realizate de ing. Nastasa Gabriel, doctorand al Universității “Stefan cel Mare” din Suceava și de ing. Măgureanu Laurențiu, consultant al cunoscutei firme Electromagnetica din București.