Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş este promotorul și coordonatorul proiectului Erasmus+ intitulat „Direcționarea învățământului superior african în promovarea inovației incluzive pentru dezvoltare”, care se desfășoară în cadrul acțiunii de dezvoltare a capacităților din învățământul superior.

Proiectul are o durată de implementare de trei ani, între 2017-2020, un buget de peste 700.000 euro, constituind un parteneriat între 15 universități din opt țări participante situate în Europa și Africa: România, Marea Britanie, Italia, Polonia, Bulgaria, Kenya, Uganda și Tanzania.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitățile de gestionare, guvernanță, predare, cercetare și evaluare ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere, pentru a le permite să pună în aplicare triunghiul cunoașterii și să integreze mai bine funcțiunile din domeniul cercetării, educației și inovării, care susțin inovarea pentru dezvoltarea durabilă și creşterea incluzivă.

După cum declară Prof.dr.ing.abil. Liviu MOLDOVAN, Manager de proiect, Prorector cu relațiile internaționale la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, obiectivele specifice ale proiectului permit instituțiilor de învățământ superior din țările partenere să-și revizuiască și să reformeze structurile și agendele instituționale, să construiască capitalul uman vital și să consolideze expertiza managerială necesară conducerii și gestionării fluxurilor de cunoștințe și a parteneriatelor de inovare cu diverse părți interesate în domeniul dezvoltării durabile, a antreprenoriatului și a creşterii incluzive. De asemenea proiectul contribuie la cunoașterea și fondul de predare în domeniul managementului inovației și al inovării incluzive, precum și la consolidarea capacităților universităților în antreprenoriat și educație antreprenorială, la crearea unor structuri de sprijin orientate către factori de decizie și platforme de comunicare cu diferiți parteneri din sistemul de inovare în vederea cultivării spiritului antreprenorial local și a dezvoltării incluzive a țărilor partenere participante.