laurian_bt.jpgÎn anul școlar 2015-2016 se va derula în Colegiul Național „A.T.Laurian” Botoşani proiectul Erasmus+ KA1 ”Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market” nr. ref. 2015-1-RO01-A102-014297, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Un număr de 24 de elevi din clasele X-XI de matematică-informatică ale Colegiului vor participa la un stagiu de formare profesională în limbajul de programare web PHP. Stagiul se va desfășura în perioada 6-26 martie 2016 într-o firmă specializată din Karlsruhe, Germania.

Obiectivele proiectului sunt dobândirea de cunoștințe de programare web și de creare a unei firme de web design , dezvoltarea limbajului specializat IT și a competențelor transversale de dezvoltare personală și profesională. Participanții la stagiu vor fi selectați pe baza unui examen de selecție care are loc în perioada 19 octombrie- 12 noiembrie 2015. În lunile ianuarie- februarie 2016 elevii selectați vor urma un plan de pregătire pedagogică, profesională, lingvistică și culturală, vor participa la dezbateri și ateliere de lucru. În perioada de stagiu, elevii vor parcurge conținuturile teoretice și practice ale limbajului PHP și vor crea situri web cu conținuturi educaționale. În aceeași perioadă, vor participa la vizite în firme specializate de web design și vor derula activitățile culturale din program. La întoarcerea în țară, elevii vor participa la activități de diseminare și la o școală de vară pentru programatori începători.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt siturile web create în timpul perioadei de mobilitate, un ghid de programare web în PHP , un CD cu lecțiile și aplicațiile practice realizate în timpul mobilității și o școală de vară pe tema inițierii în limbajul PHP.

Preconizăm o creștere a gradului de inserție pe piața muncii a participanților , o creștere a prestigiului Colegiului în comunitatea locală și la nivel național. Certificatele de mobilitate Europass vor oferi plusvaloare europeană instituției noastre școlare . În plan local, va crește interesul absolvenților de gimnaziu pentru specializarea matematică-informatică, în special pentru oferta școlară a liceului nostru.

Site-ul proiectului este www.phpinatl.org.