colegiul racovita.jpgColegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Clubul de Dezbateri Academice Iaşi, implementează, începând cu 1 ianuarie 2011, proiectul de grant cu titlul „ACTiV-C – Angajarea Conştientă a Tinerilor in Viaţa Comunităţii”.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea spiritului civic şi al implicării active şi conştiente a tinerilor din invăţămantul gimnazial şi liceal in viaţa comunităţii şi formarea de competenţe antreprenoriale prin activităţi extracurriculare.

„Obiectivele operaţionale ale proiectului sunt: creşterea numărului tinerilor implicaţi conştient in viata comunităţii, prin participarea la activităţi extracurriculare în cadrul cluburilor elevilor, crearea unui site care să cuprindă rezultatele proiectului, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi civice ale tinerilor prin implicarea directă în derularea de activităţi practice extracurriculare, încurajarea interacţiunii pozitive între tinerii cetăţeni pe de o parte şi instituţiile şi organizaţiile locale pe de altă parte, precum şi realizarea unor materiale didactice pentru activităţi curriculare şi extracurriculare referitoare la dezvoltarea spiritului civic şi educaţia antreprenorială”, a spus Sabina Manea, purtătorul de cuvânt al ISJ Iasi, citată de ziarul “Iaşi Plus”.