proiect uvvg.jpgProf. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat în cadrul conferinţei de presă de ieri că UVVG realizează împreună cu Universitatea de Ştiinţe din Szeged (Ungaria) un proiect privind „Evaluarea structurii habitatelor şi a serviciilor ecosistemelor din văile râurilor Mureş şi Crişul Alb”.

Valoarea proiectului este de 176.000 de mii de euro, UVVG este lider de proiect, iar Universitatea din Szeged este partener. Manager de proiect este prof. univ. dr. Aurel Ardelean, iar conf. univ. dr. Violeta Turcuş, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, este responsabil ştiinţific.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a precizat că motivaţia proiectului este de a dezvolta un program de cercetare pentru evaluarea habitatelor din văile Mureşului şi Crişului Alb, şi pentru a analiza bunurile şi serviciile ecosistemelor din aceeaşi zonă ţintă. Obiectivele proiectului sunt determinarea tipurilor de habitate şi a bunurilor şi serviciilor ecosistemelor din 4 situri selectate în văile râurilor; îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din organizaţiile partenere şi promovarea de noi colaborări; îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin oferirea de informaţii pentru dezvoltare durabilă.

Reprezentanţii Universităţii din Szeged, prezenţi la conferinţa de presă, au apreciat faptul că, grupurile ţintă directe sunt reprezentate de personalul propriu şi studenţii implicaţi în implementarea activităţilor proiectului. De asemenea, autoităţile locale informate cu privire la utilizarea terenurilor şi serviciile ecosistemelor de pe raza teritoriului administrativ, informaţii care vor fi utilizate la elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă. Grupurile ţintă indirecte sunt reprezentate de: locuitorii din localităţile din interiorul celor 4 situri experimentale şi localităţile situate de-a lungul celor două râuri studiate: Mureş şi Crişul Alb; locuitorii celor 3 judeţe – Arad, Timiş şi Csongrad, care vor fi informaţi cu privire la rezultatele proiectului şi importanţa acestora.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a subliniat că proiectul va releva modelele eficiente, sustenabile de utilizare a terenurilor, care sprijină şi îmbunătăţesc pe termen lung viaţa locuitorilor regiunii transfrontaliere, şi care în acelaş timp conservă biodiversitatea şi peisajul natural. Creşterea economică şi calitatea vieţii depind de utilizarea raţională a resurselor naturale. „Proiectul oferă o bună oportunitate de a dezvolta un sistem comun, maghiar – român, de clasificare a habitatelor şi de evaluare a bunurilor şi serviciilor ecosistemelor. Această nouă unealtă va ajuta autorităţile publice relevante să dezvolte politici eficiente de dezvoltare durabilă a regiunii în întregul său. De asemenea, resursele umane ale celor două universităţi partenere vor fi îmbunătăţite prin schimbul de experienţă şi participarea la sesiuni de instruire”.