uvab_energie.jpgUniversitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este la al doilea proiect finanţat prin programul Intelligent Energy Europe, proiectul anterior intitulat Network of small RURal communities for ENERgetic-neutrality, acronim RURENER (ro.rurener.eu), încheindu-se în noiembrie 2011.

Proiectul Towards 100% RES rural communities (Către comunităţi rurale care utilizează 100% Surse de Energie Regenerabilă) se înscrie pe linia programelor dezvoltate de Uniunea Europeană pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020: reducerea cu cel puţin cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu anul 1990; asigurarea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice cu 20%.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea Planurilor de acţiune pentru energie durabilă (SEAP) pentru ariile teritoriale participante la proiect şi aderarea comunităţilor din aceste zone la Convenţia Primarilor (CoM), mişcare europeană de susţinere a strategiei 20-20-20 a Uniunii Europene. Prin intermediul celor 13 parteneri, activităţile se vor derula concomitent în 9 ţări: Austria, Belgia, Cehia, Franţa, Italia, Marea Britanie, România, Slovenia şi Ungaria.

Coordonatorul proiectului este CLER – Comite de Laision Energies Renouvelables, din Franţa, iar perioada de derulare a proiectului este aprilie 2012 – martie 2015.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău beneficiază de sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, acţionând în calitate de Coordonator Teritorial, pentru implementarea proiectului pe o arie largă a judeţului.