taiex-150x150.jpgUniversitatea „Danubius” din Galați începe anul cu „Vizita de studiu privind economia socială și grupurile vulnerabile”, proiect ce s-a desfășurat la Brăila și a fost organizat de TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială.

În cele două zile, 15 – 17 februarie 2010, au fost analizate:

– principiile de funcţionare ale Agenției, organizare şi funcţionare;

– programul de orientare şi liniile de acţiune prioritare ale Agenției;

– legislaţia UE, ca bază pentru stabilire şi funcţionare;

– legislaţia UE referitoare la dezvoltarea şi promovarea economiei sociale şi îmbunătățirea poziţiei grupurilor marginalizate;

– istoria și tendințele economiei sociale în Europa; exemple practice în România;

– planificarea proiectelor pentru grupuri specifice şi management de proiect;

– sinteza proiectelor aplicate și, în prezent derulate pentru grupuri țintă specifice;

– sistem de monitorizare şi evaluare şi sprijin software;

– cooperarea cu parteneri și proiecte comune.

Contribuții deosebite la analiza chestiunilor amintite anterior au avut:

Gheorghe Bunea Stancu – Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune Socială;

Carmen Genică Tofan – Expert TAIEX;

Luminița Mihailov – Directorul executiv al Agenției Regionale de Dezvoltare pentru zona de Sud – Est;

Prof. univ. dr. Viorel Ariton – Prorector cercetare – științifică, Universitatea Danubius, Galați.

Pentru mai multe informații puteţi accesa adresa: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex