Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează al doilea set de teme de cercetare în competiţia pentru oferirea de soluţii inovatoare din cadrul Programului 2 „Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, în vederea limitării răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României.

Potrivit unui comunicat al MEC, temele de cercetare, cuprinse în a doua listă aprobată, vor fi atribuite printr-o nouă rundă de competiţii „top-down” de cercetaredezvoltare (licitaţie restrânsă).  Conform sursei citate, vor fi nouă teme sunt structurate în patru obiective generale – monitorizare şi management; sisteme de protecţie; sisteme de decontaminare şi prevenţie/diagnostic/tratament.

Aceste teme sunt:  – abordări privind managementul sănătăţii publice în contextul pandemiei COVID-19;  – sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare;  – soluţii şi sisteme pentru activităţi de monitorizare şi lucru aerian în sprijinul sistemului de sănătate publică în cazul pandemiei COVID-19 utilizând sisteme UAS;  – dezvoltarea de soluţii inovative pentru protecţia personalului (expus profesional) şi a populaţiei împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2;  – dezvoltarea de soluţii inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafeţe, echipamente, spaţii închise şi deschise);  – dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele);  – dezvoltarea de prototipuri de ventilatoare cu parametri adaptaţi pentru asistarea pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2;  – dezvoltarea în regim de urgenţă a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19;  – dezvoltarea de tehnologii şi sisteme de diagnostic local şi la distanţă eficiente în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Proiectele vor fi executate într-un interval de timp cuprins între 30 de zile şi 7 luni, cu rezultate din prima lună de implementare sub formă de produse, servicii şi/sau procese de fabricaţie inovatoare, mai menţionează MEC.

Temele au fost propuse de Grupul Interinstituţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Securităţii (GI-CDIS) şi vor fi atribuite în cadrul primului apel din 2020 dedicat problematicii pandemiei COVID-19, organizat în cadrul Programului 2 – „Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, Subprogramul 2.1 – „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare şi Inovare” din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare” pentru perioada 2015-2020, precizează sursa citată.

Instituţiile responsabile şi instituţiile susţinătoare sunt Ministerul Sănătăţii, Agenţia Spaţială Română, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne.  Competiţia organizată în cadrul acestui apel este de tip „top-down” (licitaţie restrânsă) şi urmează să se desfăşoare conform prevederilor HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, mai precizează MEC.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în 3 aprilie competiţia în acest program cu şapte teme de cercetare aprobate de Ministerul Sănătăţii. AGERPRES