usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează în perioada 24 – 26 septembrie 2015, cea de-a XIV-a ediţie a Simpozionului Internaţional “Prospects for the Third Millennium Agriculture”, sub patronajul Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice și în colaborare cu universităţi de prestigiu din Israel, Germania, Belgia şi Spania.

Deschiderea oficială a evenimetului va avea loc pe 24 septembrie, începând cu ora 9.00, în Aula Magna “Mihai Şerban”, din campusul universităţii de pe Calea Mănăştur, nr. 3-5.

La acest important eveniment se vor reuni peste 600 de participanţi (cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi), dintre care peste 100 de experţi internaţionali – reprezentanţi din Comisia Europeană, profesori şi cercetători din Austria, Germania, Belgia, Olanda, Spania, Grecia, Israel, S.U.A., Algeria, Turcia şi Ungaria. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, se vor prezenta 588 de lucrări ştiinţifice, oral şi poster.

Simpozionul include conferinţe invitate, susţinute de personalităţi internaţionale sau naţionale, prezentări orale şi poster, mese rotunde, unde vor fi dezbătute rezultate recente ştiinţifice, în spiritul programului European “Orizont 2020”.

Acest simpozion este un forum care îşi propune, în contextul implementării Politicilor Agricole Comune la nivel european, un schimb dinamic de informaţii, experienţe, idei inovatoare şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole şi horticole, al ştiinţei şi tehnologiei alimentare, al biotehnologiilor, medicinei veterinare, precum şi în alte domenii inter şi transdisciplinare.

Informaţii privind programul Simpozionului, se găsesc la adresa: http://www.youblisher.com/p/1220563-Symposium-Program/.