Peste 175 de milioane de copii, aproximativ jumătate din copiii de vârstă preșcolară din lume, nu sunt înscriși în sistemul de învățământ preșcolar, ratând astfel o șansă esențială și suferind din start inegalități majore, avertizează UNICEF într-un raport publicat pe 9 aprilie. În țările cu venituri reduse, situația este mult mai sumbră, cu doar 1 din 5 copii înscriși în sistemul preșcolar.

“Educația preșcolară este piatra de temelie a educației copiilor noștri, fiecare următoare etapă a educației se bazează pe succesul acesteia, a spus Directorul Executiv UNICEF Henrietta Fore. “Cu toate acestea, prea multor copii din întreaga lume li se refuză această șansă. Acest lucru le sporește riscul de a repeta ani de studiu sau de a abandona școala întru totul, ceea ce îi pune într-un con de umbra față de semenii lor mai norocoși.

„O Lume Gata Să Învețe: Prioritizarea educației timpurii de calitate”- primul raport global privind educația preșcolară, lansat de UNICEF  – arată că atunci când copiii urmează pentru cel puțin un an cursurile preșcolare, aceștia au mai multe șanse de a își dezvolta abilități esențiale necesare pentru a se bucura de succes la școală. Auun risc redus de a repeta clasa sau de a abandona școala și au astfel au o capacitate mai mare de a contribui la dezvoltarea unor societăți pașnice și economii prospere, odată ajunși la vârsta adultă.

Copiii din învățământul preșcolar au de două ori mai multe șanse să rămână pe făgașul bun în ceea ce privește asimilarea abilităților de citit, scris și aritmetică spre deosebire de copiii care sunt privați de educația timpurie.  În Nepal, copiii care participă la programele de educație timpurie au de 17 ori mai multe șanse de a își dezvolta la timp abilitățile de scris, citit și socotit. În țările în care mai mulți copii participă la programele de educație preșcolară, un număr semnificativ mai mare de copii încheie ciclul școlar primar și dobândesc competențe minime atât de citire și scriere, cât și de aritmetică până la finalul ciclului primar.

Raportul arată că nivelul de bunăstare a gospodăriilor, nivelul de educație al mamelor și poziția geografică se numără printre elementele care determină participarea copiilor la cursurile preșcolare. Totuși, sărăcia este factorul determinant cel mai important.

 

Constatări cheie:

  • Rolul sărăciei: În 64 de țări, copiii cei mai săraci au de șapte ori mai puține șanse decât copiii din familiile înstărite de a participa la programele de educație timpurie. În unele țări, decalajul dintre copiii săraci și cei înstăriți este și mai vizibil. De exemplu, copiii din gospodăriile cele mai înstărite din Republica Macedonia de Nord au de 50 de ori mai multe șanse de a frecventa programele de educație timpurie comparativ cu cei din mediile sărace.
  • Impactul conflictelor: Peste două treimi dintre copiii de vârste preșcolare care locuiesc în 33 de țări afectate de conflicte sau dezastre nu sunt înscriși în programele de educație timpurie. Totuși, aceștia sunt copiii pentru care educația preșcolară are unele dintre cele mai mari beneficii. Educația preșcolară îi ajută pe copiii de vârste mici, afectați de crize, să depășească traumele pe care le-au trăit, oferindu-le o structură, un loc în care să învețe și să se joace în siguranță și un mediu în care să își poată exprima emoțiile.
  • Ciclul rezultatelor școlare: În multe țări în care datele sunt disponibile, copiii născuți de mame care au absolvit ciclul liceal și mai mult, au de cinci ori mai multe șanse de a participa la programele de educație timpurie decât copiii ai căror mame au absolvit doar ciclul primar sau nu au deloc educație formală.

În 2017 o medie de 6.6 % din bugetele naționale dedicate educației erau alocate educației preșcolare, iar aproximativ 40% dintre țările cu date disponibile atribuiau mai puțin de 2% din bugetul educației acestui sub-sector. În Africa Centrală și de Vest, 2.5% din bugetul educației merg către educația preșcolară, 70% dintre copiii din regiune fiind privați de beneficiile educației timpurii. În Europa și Asia Centrală, guvernele dedică cea mai mare proporție, peste 11% din bugetul educației, educației preșcolare.

 

Lipsa de investiții în educația preșcolară la nivel internațional afectează în mod negativ calitatea serviciilor, inclusiv lipsa majoră a educatorilor formați. În statele cu venituri mici și venituri medii mai scăzute trăiesc în total peste 60% dintre copiii lumii de vârste preșcolare și doar 32% dintre cadrele didactice din sistemul preșcolar. De fapt, doar un număr de 422.000 de cadre didactice din sistemul preșcolar predau în prezent în statele cu venituri mici. Cu o populație în creștere și plecând de la premisa ideală a unui raport elev-profesor de 20 la 1, lumea va avea nevoie de 9.3 milioane de noi profesori pentru a răspunde obiectivelor educației timpurii până în 2030.

“Dacă guvernele de azi își doresc o forță de muncă competitivă pentru viitorul economiei statelor lor, trebuie să înceapă de la educația timpurie, a adăugat Fore. “Dacă dorim să le oferim copiilor noștri cel mai bun start în viață pentru a reuși într-o economie globalizată, liderii trebuie să acorde prioritate și să aloce resursele adecvate educației preșcolare.”

UNICEF face apel la guverne să asigurecopiilor acces universal la cel puțin un an de educație preșcolară de calitate, care să devină o componentă standard a educației fiecărui copil, în special a celor mai vulnerabili și excluși. Pentru a transforma acest lucru în realitate, UNICEF îndeamnă guvernele să alocecel puțin 10% din bugetele naționale ale educației pentru a extinde educația timpurie și a investi în profesori, în standarde de calitate și într-o distribuție echitabilă.