elevi in banci4.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului finanţează anual, prin bugetul programelor naţionale, competiţii între şcoli care se bazează pe evaluarea instituţională a fiecărei unităţi de învăţământ, după două axe majore: incluziune şi performanţă, potrivit proiectului de lege a educaţiei supus dezbaterii publice.

În urma evaluărilor, după fiecare dintre cele două axe se va realiza o clasificare a şcolilor pe 5 niveluri („excelent”, „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”), vor fi premiate substanţial atât şcolile cu excelenţă în incluziune, cât şi cele cu excelenţă în performanţă, publice sau private.

Potrivit proiectului de act normativ, şcolile care obţin calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” se vor supune monitorizării în vederea corecţiei sau se desfiinţează, fără a afecta în niciun fel interesul elevilor. În baza unei metodologii specifice, şcolile vor desemna Profesorul anului, ca semn al excelenţei în predare. La nivel judeţean şi naţional va fi desemnat Profesorul anului pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ. Excelenţa în predare va fi recompensată financiar, prin programul naţional de stimulare a excelenţei didactice.


Performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi olimpiadele sportive se vor recompensa financiar prin ordin al ministrului Educaţiei. În lansarea competiţiilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se va consulta cu asociaţiile reprezentative ale părinţilor, asociaţiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Naţional al Elevilor şi sindicatele reprezentative. AGERPRES