Un judeţ din România, care trebuie să îndeplinească anumite criterii şi care va fi selectat ulterior, va fi dotat, în toate unităţile de învăţământ de pe raza acestuia, cu echipamente IT de înaltă performanţă, printr-un proiect cu finanţare europeană nerambursabilă.

Anunţul a fost făcut marţi de ministrul Educaţiei, Liviu Pop, care a precizat că judeţul care va fi selectat va trebui să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii: să nu fie un judeţ considerat dezvoltat conform criteriilor aplicabile la finanţare europeană, să aibă un număr de profesori cuprins între 4.000 şi 5.500, să aibă un număr de elevi cuprins între 45.000 şi 70.000 şi să aibă capacitate de asigurare a sustenabilităţii proiectului cinci ani după finalizarea implementării.

În context, Ministerul Educaţiei Naţionale va trimite o adresă către CJ-uri din judeţele care pot fi selectate, urmând a se solicita angajamentul ferm pentru susţinerea activităţilor proiectului, pentru asumarea sustenabilităţii post-implementare.

Dotarea va presupune, nelimitativ, tablete pentru uzul elevilor (în fiecare clasă va fi un număr de tablete egal cu numărul băncilor pentru elevi), laptopuri pentru toţi profesorii din judeţul respectiv, table inteligente (câte una în fiecare clasă), videoproiectoare şi ecrane de proiecţie (câte unul în fiecare clasă), conectare wireless a şcolilor.

Suplimentar, pentru învăţământul profesional se vor achiziţiona imprimante 3D ready.

Costurile estimative totale pentru implementarea proiectului ar fi de 25 milioane de euro.

Un alt proiect prevede achiziţionarea unui număr de 308.611 ghiozdane pentru elevii din clasele II – VIII, precum şi rechizite şcolare pentru un număr estimat de 51.539 de preşcolari, grupul ţintă eligibil fiind reprezentat de copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Potrivit ministrului Educaţiei, un alt proiect prevede dotarea a 60 de licee cu profil matematică-informatică cu câte un laborator performant de pregătire. Proiectul este finanţat din fondul de contrapartidă prin grant nerambursabil subvenţionat de Guvernul Japoniei, iar MEN este beneficiar. AGERPRES